Gradivo, ki ga knjižnica hrani, je v celoti obdelano v sistemu COBISS. Uporabnik uporablja katalog  COBISS/OPAC samostojno, v težavah se obrne na strokovno pomoč zaposlenega osebja. Študijsko gradivo je v tiskani in elektronski obliki. Po en izvod tiskanega gradiva je namenjen čitalniški izposoji in se nahaja v Učni zbirki.

 

Uporabnik Knjižnice MF UM ima dostop do

vseh ELEKTRONSKIH informacijskih virov, do katerih dostopa Univerza v Mariboru 

 

Med drugim so dostopne sledeče baze: MEDLINE, ScienceDirect, Wiley InterScience, SAGE journals online, SpringerLink, CINAHL, Cab abstracts, Emerald, FSTA, JSTOR, ProQuest, PsycArticles, Scopus, Ulrich's periodical directory.

 

ODDALJEN DOSTOP DO ELEKTRONSKIH VIROV

 

Študenti in zaposleni na Univerzi v Mariboru lahko dostopajo do elektronskih informacijskih virov preko oddaljenega dostopa. Ta je mogoč s spletne strani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Način prijave:

Uporabniško ime: ukm.xxxxx@libroam.si (xxxxx je številka članske izkaznice)

Geslo: vnesite izbrano geslo

 

Bibliografije raziskovalcev:

 

Knjižnica vodi bibliografijo raziskovalcev na podlagi originalnih dokumentov (objav), ki jih po obdelavi dobijo nazaj. Bibliografskim enotam se določi tipologija na osnovi Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS: Za pravilno razvrščanje enot po tipologiji so odgovorni avtorji/raziskovalci.

 

Bibliografije raziskovalcev (IZUM)

Biomedicina Slovenica (IBMI)

 

 

 

KNJIŽNICA

 

KNJIŽNIČNO GRADIVO

---