This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Stopnja endotelijske disfunkcije kot kriterij izbora najprimernejših kandidatov za dokončno obliko zdravljenja z mehansko podporo levega prekata med bolniki s kroničnim srčnim popuščanjem«

Disertacijo bo zagovarjal Gorazd Košir, dr. med., v petek, 5. julija 2019 ob 11. uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.