This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Molekularna karakterizacija proti karbapenemom odpornih sevov bakterije Pseudomonas aeruginosa iz kužnin in okolja«

Disertacijo bo zagovarjal mag. Andrej Golle, dr. med., v ponedeljek, 8. julija 2019 ob 10. uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.