This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Spoštovani,

obvečamo vas, da bo SPREJEMNI IZPIT v ponedeljek, dne 16. 9. 2019 ob 8. uri v računalniški učilnici 1N24 (I. nadstropje) na Medicinski fakulteti UM.

Skladno z razpisnimi pogoji za vpis na študijski program Biomedicinska tehnologija, morajo diplomanti, ki niso s področja medicine (splošna in dentalna medicina), farmacije in veterinarstva, dodatno opraviti sprejemni izpit iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika.

S spoštovanjem, Referat MFUM