This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Povezava vrednosti selena v amnijski tekočini z zastojem plodove rasti in kromosomskimi napakami ploda«.

Disertacijo bo zagovarjala mag. Ksenija Ogrizek - Pelkič, dr. med., v petek, 5. novembra 2021, ob 10. uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Zainteresirana javnost lahko pošlje predhodno prijavo za prisostvovanje na zagovoru najkasneje do 3. 11. 2021 do 10. ure, na elektronski naslov: irena.gorza@um.si.