This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 20. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30823252 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Dolgoročne posledice mastoidektomije pri zdravljenju akutnega mastoiditisa«.

Predstavitev bo potekala ob 13.30 uri na Kliniki za ORL, CFK in MFK, Vajalnica, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.