This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor disertacije z naslovom »Primerjava 2D transvaginalne ultrazvočne preiskave, kontrastne histerosalpingosonografije s peno in histerosalpingografije pri določanju uspešnosti histeroskopske sterilizacije s sistemom Essure«. 

Disertacijo bo zagovarjal/-a Maja Rosič, dr. med., v četrtek, 21. novembra 2019 ob 10. uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.