This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Interakcije različnih sevov bakterije Clostridium difficile s črevesno mikrobioto«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Sabina Horvat, mag. mikrobiol., v petek, 29. novembra 2019 ob 10. uri v senatni sobi na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.