This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Vloga endoskopskega ultrazvoka in protivnetnih citokinov pri pojasnitvi etiologije in poteka akutnega pankreatitisa«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Davorin Ćeranić, dr. med., v četrtek, dne 12. 12. 2019 ob 9. 30 uri v predavalnici 2N16 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.