KNJIŽNICA

 

 

 VPIS IN ČLANSTVO

 

 

 

---

Osnovni podatki

 

Naslov:

Univerza v Mariboru

Medicinska fakulteta

Knjižnica

Taborska ulica 8

2000 Maribor

 

Kontakt:

T: +386 2 2345850

F: +386 2 2345820

E: knjiznica.mf@um.si

 

Osebje:

Zorica Milinović, prof. slov.

Marijana Čordašević, prof. angl.

 

Delovni čas:

8:00-20:00

 

Razvoj:

Knjižnica MF UM je bila ustanovljena 7. septembra 2005 ter za javnost odprta 23. novembra 2005. Biomedicinsko gradivo, ki ga knjižnica hrani, je v celoti obdelano v sistemu COBISS.

Knjižnica je javnega značaja, čeprav je glede na vrsto literature namenjena predvsem študentom medicine, visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter zaposlenim na Univerzi v Mariboru.

 

Članstvo:

Fakultetne knjižnice Univerze v Mariboru in Univerzitetna knjižnica Maribor imajo enotno izkaznico, zato se lahko uporabnik včlani v katerokoli fakultetno knjižnico UM ali v UKM ter nato s to izkaznico uporablja vse knjižnice UM.

 

Član knjižnice je lahko redni študent, študent ob delu (z veljavnim statusom) ali podiplomski študent. Članarina je všteta v šolnino in se plača ob vpisu v prvi oz. v višji letnik študija.

 

Ostali uporabniki knjižnice (zaposleni, študenti brez statusa, dijaki idr.) plačajo letno članarino ob vpisu v knjižnico. Letna članarina v tem primeru ni vezana na študijsko leto, ampak velja leto dni od dneva plačila članarine.

 

Za vpis uporabnik potrebuje:

           Osebni dokument

           Indeks ali študentsko izkaznico

          

COBISS

MF UM