Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Navodila za izvedbo predmeta Molekularna biologija in genetika:

 

Predavanja: Predavanja bomo poslali v ppt obliki s komentarji ali s posnetim govorom.

 

Seminarji: Seminarske naloge pri doc. dr. Špeli Stangler Herodež in prof. dr. Damjanu Glavaču bodo med študijskimi gradivi. Naloge izpolnite in jih pošljite na e-mail: spela.stangler@um.si in damjan.glavac@mf.uni-lj.si.

                     Seminarje pri prof. dr. Nadji Kokalj Vokač pošljete na naslov:  nadja.kokalj@um.si ; predstavitve odpadejo.

 

Vaje: na daljavo se bo izvedla samo zadnja vaja; navodila bodo med študijskimi gradivi; izpolnite jo, ko boste že predelali predavanja. Ostale vaje se bodo nadomeščale, ko bo mogoče.

 

Predmeta se zaradi nastale situacije ne bo dalo opraviti s kolokviji. Vsi študenti boste morali pristopiti k izpitu.

 

Hvala in lep pozdrav!

Nadja Kokalj Vokač