Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Epidemiološki in mikrobiološki pristopi za spremljanje bolnišničnih okužb v UKC Maribor«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., v  torek, dne 17. 12. 2019 ob 15. 30 uri v predavalnici 2N2 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.