Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Biološki procesi in napovedovanje neodzivnosti na zaviralce dejavnika tumorske nekroze pri Crohnovi bolezni z integracijo genomskih podatkov«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Gregor Jezernik, mag. inž. kem. tehn., v četrtek, 7. januarja 2021, ob 12. uri v aplikaciji MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled je možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Zainteresirana javnost lahko pošlje predhodno prijavo za prisostvovanje na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo orodja MS-Teams) najkasneje do torka, 5. 1. 2021 do 10. ure, na elektronski naslov: irena.gorza@um.si