Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakultete objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Razporeditev genotipov človeških papilomavirusov v različnih oblikah kožnih bradavic«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Vesna Breznik, dr. med.,v ponedeljek, 25. januarja 2021, ob 10. uri preko aplikacije MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled je možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 21. 1. 2021.