Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Zagotavljanje enakosti v primarni zdravstveni oskrbi v povezavi z organizacijo dela in sistemom financiranja v Sloveniji in primerjava z državami centralne ter vzhodne Evrope«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a mag. Suzana Kert, dr. med., v petek, 26. februarja 2021, ob 15. uri preko aplikacije MS Teams

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor, po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 25. 2. 2021 do 10. ure.