Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Pomen vnetnih in atrofičnih sprememb v vzorcih igelne biopsije prostate pri oceni indolentnosti karcinoma prostate z Gleason Score 6«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Marko Zupančič, dr. med., v ponedeljek, 22. marca 2021, ob 11. uri v predavalnici 1N26 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, in sicer najkasneje do četrtka, 19. 3. 2021 do 10. ure (število mest je omejeno).