Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom "Vpliv probiotičnih bakterij iz rodu Lactobacillus na izražanje genov SGLT1 in GLUT2 v funkcionalnih celičnih modelih črevesnega epitelija".

Disertacijo bo zagovarjal/-a Maša Primec, dr. vet. med., v četrtek, 8. aprila 2021, ob 12. uri preko aplikacije MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor, in sicer po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 7. 4. 2021 do 10. ure.