Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Vloga videolaringoskopije pri oskrbi dihalne poti pri porodnicah«.

Disertacijo bo zagovarjala Iva Blajić, dr. med., v ponedeljek, 10. maja 2021, ob 14. uri v predavalnici 1N26 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Zainteresirana javnost lahko pošlje predhodno prijavo za prisostvovanje na zagovoru najkasneje do petka, 7. 5. 2021 do 10. ure (število mest je omejeno), na elektronski naslov: irena.gorza@um.si).