Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja

zagovor doktorske disertacije z naslovom »Genetski polimorfizmi in izražanje kandidatnih genov pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo«.

Disertacijo bo zagovarjala Špela Šalamon, dr. med., v četrtek, 30. septembra 2021, ob 12. uri v predavalnici 1N6 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled je možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Zainteresirana javnost lahko pošlje predhodno prijavo za prisostvovanje na zagovoru najkasneje do 28. 9. 2021 do 10. ure, na elektronski naslov: irena.gorza@um.si.