Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Razvoj novega in vitro modela trebušne slinavke z uporabo tehnike 3D tiska«.

Disertacijo bo zagovarjal Marko Milojević, mag. lab. biomed., v petek, 29. oktobra 2021, ob 10. uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Zainteresirana javnost lahko pošlje predhodno prijavo za prisostvovanje na zagovoru najkasneje do 27. 10. 2021 do 10. ure, na elektronski naslov: irena.gorza@um.si.