Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Genetski dejavniki tveganja za razvoj miomov maternice«.

 

Disertacijo bo zagovarjal Jovan Krsteski, dr. med., v torek, 27. septembra 2022, ob 12.30 uri v predavalnici 1N6 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si, najkasneje do zagovora.