Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Spremembe znotrajcelične koncentracije kalcijevih ionov v celicah beta v akutnih tkivnih rezinah trebušne slinavke glodavskih modelov«.

 

Disertacijo bo zagovarjal Viljem Pohorec, dr. med., v sredo, 28. septembra 2022, ob 13. uri v predavalnici 1N6 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si, najkasneje do zagovora.