Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 24. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo IGOR KARNJUŠ predstavil Seminar I z naslovom »In-situ simulacije v medicini«.

 

Mentor/tutor je doc. dr. Miljenko Križmarič, so-mentor: doc. dr. Dušan Mekiš, moderator je prof. dr. Mirt KAMENIk.


Predstavitev bo potekala ob 11.00 uri v knjižnici UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

 
Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v torek, dne 25. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo VESNA LESJAK predstavila Seminar I z naslovom »Vpliv ultrafinih delcev na zdravje ljudi«.

 

Tutor/mentor je prof. dr. Ivan ERŽEN, moderator je doc. dr. Marjan PREMIK.


Predstavitev bo potekala ob 18.00 uri v predavalnici 2 Medicinske fakutlete Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

 
Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani slušatelji predmeta Farmacevtska biotehnologija,

večina še ni oddala kratke domače naloge-vaje o spremljanju kliničnih preizkušanj na področju genske terapije.

Lepo prosim, da mi čim prej pošljete svoj izdelek, da lahko zaključim prijavnice za izpit/ opravljene obveznosti.

 

Lep pozdrav,

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 24. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo EMINA HAJDINJAK predstavila Seminar I z naslovom »BOUSSIGNACOV SISTEM KONSTANTNE PASIVNE INSUFLACIJE S KISIKOM KOT ALTERNATIVNA METODA VENTILACIJE MED KARDIOPULMONALNIM OŽIVLJANJEM«.

 

Tutor/mentor je prof. dr. Mirt KAMENIK, so-mentor: doc. dr. Miljenko KRIŽMARIČ, moderator je doc. dr. Dušan MEKIŠ.


Predstavitev bo potekala ob 10.00 uri v knjižnici Oddelka za anesteziologija UKC Maribor.


Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v petek, dne 14. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo DEJAN KUPNIK predstavil Seminar I z naslovom »Pomen kvantitativne kapnografije pri spremljanju bolnika v hipovoleničnem šoku zaradi krvavitve v predbolnišničnem okolju«.

 

Mentor/tutor je prof. dr. Pavel SKOK, moderator je prof. dr. Mirt KAMENIk.


Predstavitev bo potekala ob 10.00 uri v knjižnici Oddelka za anesteziologijo UKC Maribor.


Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 10. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo JAKOB NARANĐA predstavil Seminar I z naslovom »TKIVNI INŽENIRING HRUSTANČNEGA TKIVA«.

 

Mentor/tutor je doc. dr. Matjaž VOGRIN, moderator je prof. dr. Avrelija CENCIČ.


Predstavitev bo potekala ob 8.15 uri v konferenčni sobi Oddelka za ortopedijo UKC Maribor (9. Etaža kirurške stolpnice).

 

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.