Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Medicinska fakulteta Maribor pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje organizira mednarodno konferenco »STRES, IZGOREVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA IN ZAŠČITA«, ki bo potekala 6. oktobra 2017 v avditoriju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Program najdete v priponkah.

Za študente kotizacije ni (največ 50 študentov).

https://www.domusmedica.si/dogodki/stres--izgorevanje-zdravstvenega-osebja-in-za--ita/11955--37486

 

Faculty of Medicine Maribor under the patronage of Ministry of Health of the republic Slovenia is organizing international conference »HEALTH PROFESSIONALS  - STRESS, BURNOUT AND PREVENTION«. Programme and details can be found in the attachment.

No registration fees for students (up to 50 students).

https://www.domusmedica.si/dogodki/stres--izgorevanje-zdravstvenega-osebja-in-za--ita/11955--37486