Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

V skladu z določbo 3. in 5. odst. 21. čl. Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 32/12, ZviS-UPB7 s sprememb. in dopoln. do 65/17), 17. točke 2. odst. 330. in 311. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Ur. l. RS, št. 29/17, 32/19) in 12. točko 4. odst. 2. člena Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju senatov članic Univerze v Mariboru (Obvestila UM, št. XXVI - 3 - 2008 UPB1)
izdaja dekan Medicinske fakultete UM Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
Več informacij najdete v priponki.

Attachments:
Download this file (SC554e-P_3.19112512530.pdf)SC554e-P_3.19112512530.pdf[ ]1303 kB