Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Javna obravnava navedenega osnutka traja do vključno 19. 2. 2021.

Članice Univerze v Mariboru, druge članice Univerze v Mariboru, sindikati in Študentski svet Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo v času trajanja javne obravnave na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve« in v elektronski obliki na elektronski naslov: bojana.slana@um.si. Prepozno prispelih pripomb Statutarna komisija UM ni dolžna obravnavati.