Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Sprememb in dopolnitev Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru A5/2005-2 BB, ki ga je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 7. redni seji dne 8. 3. 2021, in sklenila, da se da naveden osnutek v javno obravnavo članicam Univerze v Mariboru do vključno 23. 3. 2021.

Javna obravnava navedenega osnutka traja do vključno 23. 3. 2021.

Članice Univerze v Mariboru, druge članice Univerze v Mariboru, sindikati in Študentski svet Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo v času trajanja javne obravnave na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve« in v elektronski obliki na elektronski naslov: bojana.slana@um.si.