Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru, ki ga je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 10. redni seji dne 22. 6. 2021 in sklenila, da se da naveden osnutek v javno obravnavo članicam Univerze v Mariboru do vključno 7. 7. 2021.

Javna obravnava navedenega osnutka traja do vključno 7. 7. 2021.

Članice Univerze v Mariboru, druge članice Univerze v Mariboru, sindikati in Študentski svet Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo v času trajanja javne obravnave na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve« in v elektronski obliki na elektronski naslov: martina.pajenk@um.si. Prepozno prispelih pripomb Statutarna komisija UM ni dolžna obravnavati.