Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Pozdravljeni, 

na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) smo v okviru predmeta Uvod v znanstveno delo (pod mojim mentorstvom in s sodelovanjem MKL), pripravili anketo, s katero želimo dobiti vpogled v (ne)uporabo splošnih knjižnic s strani študentov.  Rezultati ankete pa bi bili lahko zanimivi tudi za visokošolske knjižnice, saj med drugim sprašujemo po tem, ali uporabljajo splošno knjižnico tudi za potrebe študija ter zakaj se odločajo za uporabo splošne namesto visokošolske knjižnice. 

Rezultati ankete bodo uporabljeni v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene, izsledke bomo tudi objavili, da bodo rezultati na voljo vsem in bodo lahko ponudili uvid v razumevanje razmišljanja, želja in potreb te skupine uporabnikov.

Hvaležni bomo za pomoč pri deljenju ankete med študente po kanalih, ki jih imate na voljo (družbena omrežja, spletne strani fakultete...), saj bomo tako dobili kar najbolj raznolik vzorec. Če si želite pred odločitvijo o deljenju ankete ogledati vprašalnik, je na voljo tule

K reševanju ankete torej vabimo vse študente, reševanje ankete pa v povprečju traja 4 minute. 

Anketni vprašalnik bo dostopen do 7. 1. 2022 prek 1ka ankete na https://1ka.arnes.si/a/ddc1398d

Vnaprej se zahvaljujem za morebitno pomoč pri razširjanju ankete in vam želim čim bolj umirjene predpraznične dni. 

Tanja Merčun Kariž

 

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

doc. dr. Tanja Merčun Kariž, Assistant Professor

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo / Department of Library and Information Science and Book Studies

Filozofska fakulteta / Faculty of arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 372
Tanja.MercunKariz@ff.uni-lj.siwww.ff.uni-lj.si