Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


Kandidati za študij morajo skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na Univerzi v Mariboru poravnati šolnino, vpisne stroške in/ali druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, ki jih potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in določi v ceniku storitev za naslednje študijsko leto.

Računi se izstavljajo po opravljeni storitvi (vpisu, izpitu, komisijskem izpitu itd.) in ga študentje prejmejo na dom.

Študenti predhodno plačujejo samo stroške izdaje sklepa Komisije za študijske zadeve MFUM, z naslednjimi podatki:

  • namen plačila: izdaja sklepa
  • naziv prejemnika: MF UM, Taborska 8, 2000 Maribor
  • št. računa: 01100 – 6000008753
  • sklic: 00 vpisna številka

Splošni pogoji plačevanja šolnin in drugih prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru

Cenik storitev za študijsko leto 2018/19 (izvleček iz cenika za študijsko leto 2018/19)

Cenik storitev za študijsko leto 2019/20 (izvleček iz cenika za študijsko leto 2019/20)

Cenik storitev za študijsko leto 2020/21 (izvleček iz cenika za študijsko leto 2020/21)