Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


VODSTVO TAJNIŠTVA

Boštjan Križ, strokovni delavec IV
Tel.: 02 23 45 821
Faks: 02 23 45 820
e-mail: mf@um.si

Maja Antanasova, predstojnik organizacijske enote VII/2

 

CENTER ZA ŠTUDIJ. IN ŠTUD. ZADEVE TER MEDNARODNO SODELOVANJE

Mag. Milena Orož Črešnar, predstojnik Centra za študentske in študijske zadeve ter mednarodno sodelovanje
Tel.: 02 23 45 842
Faks: 02 23 45 820
e-mail: milena.oroz@um.si

Irena Gorza, samostojna strokovna sodelavka
Tel.: 02 23 45 866
Faks: 02 23 45 820
e-mail: irena.gorza@um.si

Mojca Ješe, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 841
Faks: 02 23 45 820
e-mail: mojca.jese@um.si

Rok Kacijan, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 876
Faks: 02 23 45 820
e-mail: rok.kacijan@um.si

Vlasta Pisanec, strokovni delavec VI
Tel.: 02 23 45 834
Faks: 02 23 45 820
e-mail: vlasta.pisanec@um.si

Simona Skornšek, strokovni delavec VI
Tel.: 02 23 45 835
Faks: 02 23 45 820
e-mail: simona.skornsek@um.si

Vesna Rauter, samostojni strokovni delavec VII/2
e-mail: Vesna.Rauter@um.si

 

CENTER ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

Mag. Jelka Rakun, predstojnik Centra za pravne in kadrovske zadeve
Tel.: 02 23 45 825
Faks: 02 23 45 820
e-mail: jelka.rakun@um.si

Zvezdana Lukaček, strokovna sodelavka
Tel.: 02 23 45 833
Faks: 02 23 45 820
e-mail: zvezdana.lukacek@um.si

Iris Lozej, samostojni strokovni sodelavec VII/2
Tel.: 02 23 45 832
Faks: 02 23 45 820
e-mail: iris.lozej@um.si

Robi Serdinšek, strokovni sodelavec vzdrževalec
Tel.: 02 23 45 821
Faks.: 02 23 45 820
e-mail: robi.serdinsek@um.si

Saša Kos, sistemski inženir
Tel.: 02 23 45 836
Faks: 02 23 45 820
e-mail: sasa.kos@um.si

Alojz Tapajner, sistemski vzdrževalec tehniški sodelavec
Tel.: 02 23 45 821
Faks: 02 23 45 820
e-mail: alojz.tapajner@um.si

 

CENTER ZA EKONOMSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

Vesna Krajnc, predstojnik Centra za ekonomske in splošne zadeve
Tel.: 02 23 45 838
Faks: 02 23 45 820
e-mail: vesna.krajnc@um.si

Darja Farasin, strokovna sodelavka za znanstveno raziskovalno delo
Tel.: 02 23 45 827
Faks: 02 23 45 820
e-mail: darja.farasin@um.si

Zorica Milinović, bibliotekarka
Tel.: 02 23 45 850
Faks: 02 23 45 820
e-mail: knjiznica.mf@um.si, zorica.milinovic@um.si

Marijana Čordašević, strokovna sodelavka
Tel.: 02 23 45 850
Faks: 02 23 45 820
e-mail: knjiznica.mf@um.si

Tatjana Golob, strokovna sodelavka
Tel.: 02 23 45 870
Faks: 02 23 45 820
e-mail: tatjana.golob@um.si

Albina Šamperl, strokovna sodelavka
Tel.: 02 23 45 829
Faks: 02 23 45 820
e-mail: frs.mfmb@um.si

Alenka Slavec Pirc, strokovna sodelavka
Tel.: 02 23 45 830
Faks: 02 23 45 820
e-mail: alenka.slavec@um.si

Romana Grajner, strokovna sodelavka za javna naročila
Tel.: 02 23 45 826
Faks.: 02 23 45 820
e-mail: romana.grajner@um.si

 

VARNOSTNIK - RECEPTOR
Tel: 02 2345 846
Mobi: 051 300 397

 

LABORATORIJSKI CENTER
Otilija Petek, samostojni strokovni delavec VII/2
Magdalenski trg 5, Maribor
Tel.: 02 33 05 875
Faks.: 02 33 05 861
e-mail.: otilija.petek@um.si

 

RAZISKOVALCI

Boris Gole
dr. Simon Sedej
Marko Šterk

 

MLADI RAZISKOVALCI

Marko Milojević
Eva Paradiž Letigeb
Nastja Sluga
Jernej Vajda

 

TEHNIČNI SODELAVCI

Petra Berlak
Lidija Gradišnik
Aleksander Kocuvan
Boštjan Krajnc
Rudi Mlakar
Sabina Mlakar
Maruša Rošer
Tanja Vrabič

 

INŠTITUT ZA ŠPORTNO MEDICINO

Nina Greiner – raziskovalni asistent
Samo Mikl – strokovni sodelavec
Franci Žökš – strokovni sodelavec
Sabina Šegula – strokovni sodelavec
Teja Ličen – raziskovalni asistent