Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Slika zgoraj: Shematski prikaz nove Medicinske fakultete

Slika zgoraj: Izbrana lokacija brez »posegov«

Slika zgoraj: Široki nasmehi ob vlivanju temeljev

Slika zgoraj: Začetki gradnje

Slika zgoraj: Nova medicinska fakulteta že dobiva podobo

Slika zgoraj: Trenutno stanje

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si