Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


E l e k t r o n s k i     u r n i k

 

Študijski koledar

Študijski koledar 2012/2013
Študijski koledar 2013/2014
Študijski koledar 2014/2015
Študijski koledar 2015/2016
Študijski koledar 2016/2017

 

Urniki za zimski semester 2016-2017

1. letnik
2. letnik (3.10.2016-28.10.2016, 31.10.2016-31.12.2016, 1.1.2017-20.1.2017)
3. letnik
4. letnik
5. letnik
6. letnik

 

Urniki za letni semester 2016-2017

1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
5. letnik

 

Urniki za izbirne predmete 2016-2017

1. letnik
2. letnik

 

Podrobnejše informacije, datumski razporedi, navodila

1. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anatomija s histologijo in embriologijo X X X X X X
Biologija celice X X X      
Kemija X   X      
Biofizika X X X, 1      
Uvod v medicino I. X, 1   X, 1      
Biokemija       X X X
Molekularna biologija z genetiko       X X X
Izbrane vsebine in novosti v anatomiji            
Medicina in šport 1            

 

2. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Fiziologija X X X X   X
Mikrobiologija X X X      
Uvod v medicino II.            
 Uvod v javno zdravje X   X      
 Sociologija medicine X X        
 Medicinska angleščina X X        
 Medicina in IT X   X      
Farmakologija s toksikologijo       X X X
Zdravstvena psihologija       X X X
Patologija I.       X X X
Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji       X X  

 

3. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Interna medicina s propedevtiko X X X X X X
Kirurgija X X X X X  
Radiologija X X X      
Klinična biokemija X X X, 1, 2      
Ortopedija X X X      
Anesteziologija       X X X
Izbrane vsebine in novosti v interni medicini       X    
Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki         X  
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini       X X  

 

4. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Pediatrija X X X      
Klinična psihologija in sporazumevanje X X        
Družinska medicina I. X X X      
Fizikalna in rehabilitacijska medicina X X, 1, 2 X      
Medicinska etika in pravo       X X, 1, 2  
Sodna medicina       X X X
Patologija II.       X X X
Oftalmologija       X X X
Otorinolaringologija       X X X
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v pediatriji            
Medicina in šport 2            
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini       X X  
Urgentna medicina       X X  

 

5. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Dermatovenerologija X X X      
Psihiatrija X X X      
Nevrologija X X X      
Nevrokirurgija X X        
Klinična farmakologija X X        
Vplivi okolja in zdravje            
 Okoljska medicina X X X      
 Geriatrija X X        
 Medicina v izrednih razmerah X X        
 Maksilofacialna kirurgija z osnovami stomatologije X   X      
Infekcijske bolezni       X X X
Javno zdravje       X X X
Ginekologija in porodništvo       X X X
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji            
Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu            
Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji            
Medicina in šport 2            
Tropska medicina            

 

6. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Onkologija in radioterapija X X X      
Uvod v raziskovalno delo in telemedicino X X X      
Družinska medicina II.   X X      
Pediatrija – delo ob bolniku            
Interna medicina – delo ob bolniku            
Kirurgija – delo ob bolniku            
Biostatistika pri raziskovalnem delu       X   X
Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini            
Nastanek in vrste bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino            
Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe X X        
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini X X        

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (academiccalendar1516.pdf)academiccalendar1516.pdf[ ]181 kB
Download this file (academiccalendar1617.pdf)academiccalendar1617.pdf[ ]205 kB
Download this file (etika-prirocnik.pdf)etika-prirocnik.pdf[ ]2814 kB
Download this file (l1-letni.pdf)l1-letni.pdf[ ]229 kB
Download this file (l1-zimski.pdf)l1-zimski.pdf[ ]250 kB
Download this file (l2-letni.pdf)l2-letni.pdf[ ]211 kB
Download this file (l2-zimski1.pdf)l2-zimski1.pdf[ ]220 kB
Download this file (l2-zimski2.pdf)l2-zimski2.pdf[ ]223 kB
Download this file (l2-zimski3.pdf)l2-zimski3.pdf[ ]223 kB
Download this file (l3-letni.pdf)l3-letni.pdf[ ]202 kB
Download this file (l3-zimski.pdf)l3-zimski.pdf[ ]212 kB
Download this file (l4-letni.pdf)l4-letni.pdf[ ]210 kB
Download this file (l4-zimski.pdf)l4-zimski.pdf[ ]211 kB
Download this file (l5-letni.pdf)l5-letni.pdf[ ]210 kB
Download this file (l5-zimski.pdf)l5-zimski.pdf[ ]213 kB
Download this file (l6-zimski.xls)l6-zimski.xls[ ]165 kB
Download this file (p1-anat.pdf)p1-anat.pdf[ ]204 kB
Download this file (p1-anat2.pdf)p1-anat2.pdf[ ]202 kB
Download this file (p1-biocel.pdf)p1-biocel.pdf[ ]112 kB
Download this file (p1-biokemija.pdf)p1-biokemija.pdf[ ]347 kB
Download this file (p1-kemija.pdf)p1-kemija.pdf[ ]199 kB
Download this file (p1-molek.pdf)p1-molek.pdf[ ]85 kB
Download this file (p1-uvod.pdf)p1-uvod.pdf[ ]352 kB
Download this file (p1s1v1-biofiz.pdf)p1s1v1-biofiz.pdf[ ]292 kB
Download this file (p1v1-uvod.pdf)p1v1-uvod.pdf[ ]614 kB
Download this file (p2-ang.pdf)p2-ang.pdf[ ]134 kB
Download this file (p2-farma.pdf)p2-farma.pdf[ ]419 kB
Download this file (p2-fizio.pdf)p2-fizio.pdf[ ]101 kB
Download this file (p2-fizio2-v2.pdf)p2-fizio2-v2.pdf[ ]40 kB
Download this file (p2-JZ1.pdf)p2-JZ1.pdf[ ]189 kB
Download this file (p2-mikro.pdf)p2-mikro.pdf[ ]165 kB
Download this file (p2-mit.pdf)p2-mit.pdf[ ]53 kB
Download this file (p2-pat.pdf)p2-pat.pdf[ ]171 kB
Download this file (p2-psih.pdf)p2-psih.pdf[ ]227 kB
Download this file (p2-socmed.pdf)p2-socmed.pdf[ ]196 kB
Download this file (p3-anest.pdf)p3-anest.pdf[ ]137 kB
Download this file (p3-klinbio.pdf)p3-klinbio.pdf[ ]59 kB
Download this file (p3-ortopedija-v3.pdf)p3-ortopedija-v3.pdf[ ]197 kB
Download this file (p3-rad-v2.pdf)p3-rad-v2.pdf[ ]55 kB
Download this file (p3s3-interna.pdf)p3s3-interna.pdf[ ]1142 kB
Download this file (p3s3-kirurgija-v3.pdf)p3s3-kirurgija-v3.pdf[ ]543 kB
Download this file (p3s3-uz-izb-v3.pdf)p3s3-uz-izb-v3.pdf[ ]334 kB
Download this file (p4-dm1.pdf)p4-dm1.pdf[ ]215 kB
Download this file (p4-klinpsih.pdf)p4-klinpsih.pdf[ ]210 kB
Download this file (p4-ofta.pdf)p4-ofta.pdf[ ]171 kB
Download this file (p4-pat2.pdf)p4-pat2.pdf[ ]292 kB
Download this file (p4-ped.pdf)p4-ped.pdf[ ]223 kB
Download this file (p4-sodna.pdf)p4-sodna.pdf[ ]114 kB
Download this file (p4s4-endo-izb-v2.pdf)p4s4-endo-izb-v2.pdf[ ]328 kB
Download this file (p4s4-etika-v2.pdf)p4s4-etika-v2.pdf[ ]181 kB
Download this file (p4s4-orl.pdf)p4s4-orl.pdf[ ]267 kB
Download this file (p4s4-urgentna-izb.pdf)p4s4-urgentna-izb.pdf[ ]280 kB
Download this file (p4s4v4-frm.pdf)p4s4v4-frm.pdf[ ]269 kB
Download this file (p5-derma.pdf)p5-derma.pdf[ ]140 kB
Download this file (p5-ger.pdf)p5-ger.pdf[ ]193 kB
Download this file (p5-gineko.pdf)p5-gineko.pdf[ ]182 kB
Download this file (p5-infek-v2.pdf)p5-infek-v2.pdf[ ]91 kB
Download this file (p5-jz.pdf)p5-jz.pdf[ ]89 kB
Download this file (p5-maksilofacialna-v2.pdf)p5-maksilofacialna-v2.pdf[ ]36 kB
Download this file (p5-medIR.pdf)p5-medIR.pdf[ ]207 kB
Download this file (p5-nevrokirurgija.pdf)p5-nevrokirurgija.pdf[ ]222 kB
Download this file (p5-nevrologija.pdf)p5-nevrologija.pdf[ ]197 kB
Download this file (p5-okoljska.pdf)p5-okoljska.pdf[ ]252 kB
Download this file (p5-psihiatrija.pdf)p5-psihiatrija.pdf[ ]256 kB
Download this file (p6-onko.pdf)p6-onko.pdf[ ]102 kB
Download this file (p6-uvod.pdf)p6-uvod.pdf[ ]84 kB
Download this file (p6s6-endo-izb.pdf)p6s6-endo-izb.pdf[ ]332 kB
Download this file (p6v6-biostat.pdf)p6v6-biostat.pdf[ ]135 kB
Download this file (s1-anat.pdf)s1-anat.pdf[ ]197 kB
Download this file (s1-anat2.pdf)s1-anat2.pdf[ ]199 kB
Download this file (s1-biocel.pdf)s1-biocel.pdf[ ]181 kB
Download this file (s1-biokemija.pdf)s1-biokemija.pdf[ ]345 kB
Download this file (s1-molek.pdf)s1-molek.pdf[ ]254 kB
Download this file (s2-ang.pdf)s2-ang.pdf[ ]201 kB
Download this file (s2-farma.pdf)s2-farma.pdf[ ]501 kB
Download this file (s2-fizio.pdf)s2-fizio.pdf[ ]401 kB
Download this file (s2-mikro.pdf)s2-mikro.pdf[ ]161 kB
Download this file (s2-pat.pdf)s2-pat.pdf[ ]172 kB
Download this file (s2-psih.pdf)s2-psih.pdf[ ]226 kB
Download this file (s2-socmed.pdf)s2-socmed.pdf[ ]198 kB
Download this file (s3-anest.pdf)s3-anest.pdf[ ]141 kB
Download this file (s3-klinbio.pdf)s3-klinbio.pdf[ ]219 kB
Download this file (s3-ortopedija-v3.pdf)s3-ortopedija-v3.pdf[ ]283 kB
Download this file (s3-prop-izb.pdf)s3-prop-izb.pdf[ ]305 kB
Download this file (s3-rad-v2.pdf)s3-rad-v2.pdf[ ]75 kB
Download this file (s4-dm1.pdf)s4-dm1.pdf[ ]210 kB
Download this file (s4-etika-nav.pdf)s4-etika-nav.pdf[ ]346 kB
Download this file (s4-frm3.ppt)s4-frm3.ppt[ ]451 kB
Download this file (s4-frm4.pdf)s4-frm4.pdf[ ]1583 kB
Download this file (s4-ofta.pdf)s4-ofta.pdf[ ]171 kB
Download this file (s4-ped-v2.pdf)s4-ped-v2.pdf[ ]84 kB
Download this file (s4-sodna-v2.pdf)s4-sodna-v2.pdf[ ]203 kB
Download this file (s5-derma.pdf)s5-derma.pdf[ ]149 kB
Download this file (s5-ger.pdf)s5-ger.pdf[ ]293 kB
Download this file (s5-gineko.pdf)s5-gineko.pdf[ ]204 kB
Download this file (s5-infek-v2.pdf)s5-infek-v2.pdf[ ]139 kB
Download this file (s5-jz.pdf)s5-jz.pdf[ ]52 kB
Download this file (s5-medIR.pdf)s5-medIR.pdf[ ]211 kB
Download this file (s5-nevrokirurgija.pdf)s5-nevrokirurgija.pdf[ ]138 kB
Download this file (s5-nevrologija.pdf)s5-nevrologija.pdf[ ]319 kB
Download this file (s5-okoljska.pdf)s5-okoljska.pdf[ ]126 kB
Download this file (s5-psihiatrija.pdf)s5-psihiatrija.pdf[ ]278 kB
Download this file (s6-dm2.pdf)s6-dm2.pdf[ ]194 kB
Download this file (s6-onko.pdf)s6-onko.pdf[ ]123 kB
Download this file (s6-uvod.pdf)s6-uvod.pdf[ ]253 kB
Download this file (studijskikoledar1617.pdf)studijskikoledar1617.pdf[ ]56 kB
Download this file (v1-anat.pdf)v1-anat.pdf[ ]287 kB
Download this file (v1-anat2.pdf)v1-anat2.pdf[ ]287 kB
Download this file (v1-biocel.pdf)v1-biocel.pdf[ ]112 kB
Download this file (v1-biofiz.pdf)v1-biofiz.pdf[ ]257 kB
Download this file (v1-biokemija.pdf)v1-biokemija.pdf[ ]376 kB
Download this file (v1-kemija.pdf)v1-kemija.pdf[ ]374 kB
Download this file (v1-molek.pdf)v1-molek.pdf[ ]296 kB
Download this file (v1-uvod.pdf)v1-uvod.pdf[ ]388 kB
Download this file (v2-farma.pdf)v2-farma.pdf[ ]289 kB
Download this file (v2-fizio.pdf)v2-fizio.pdf[ ]99 kB
Download this file (v2-fizio2.pdf)v2-fizio2.pdf[ ]98 kB
Download this file (v2-JZ1.pdf)v2-JZ1.pdf[ ]149 kB
Download this file (v2-mikro.pdf)v2-mikro.pdf[ ]367 kB
Download this file (v2-mit.pdf)v2-mit.pdf[ ]44 kB
Download this file (v2-pat.pdf)v2-pat.pdf[ ]122 kB
Download this file (v2-psih-v2.pdf)v2-psih-v2.pdf[ ]291 kB
Download this file (v3-anest.pdf)v3-anest.pdf[ ]263 kB
Download this file (v3-interna-v2.pdf)v3-interna-v2.pdf[ ]488 kB
Download this file (v3-kirurgija.pdf)v3-kirurgija.pdf[ ]295 kB
Download this file (v3-klinbio-navodila.pdf)v3-klinbio-navodila.pdf[ ]35 kB
Download this file (v3-klinbio-porocilo.doc)v3-klinbio-porocilo.doc[ ]24 kB
Download this file (v3-klinbio.pdf)v3-klinbio.pdf[ ]120 kB
Download this file (v3-ortopedija.pdf)v3-ortopedija.pdf[ ]297 kB
Download this file (v3-rad-v2.pdf)v3-rad-v2.pdf[ ]108 kB
Download this file (v4-dm1.pdf)v4-dm1.pdf[ ]497 kB
Download this file (v4-ofta.pdf)v4-ofta.pdf[ ]334 kB
Download this file (v4-orl-v2.pdf)v4-orl-v2.pdf[ ]360 kB
Download this file (v4-ped.pdf)v4-ped.pdf[ ]270 kB
Download this file (v4-sodna.pdf)v4-sodna.pdf[ ]92 kB
Download this file (v4s4-pat2.pdf)v4s4-pat2.pdf[ ]141 kB
Download this file (v5-derma.pdf)v5-derma.pdf[ ]163 kB
Download this file (v5-gineko.pdf)v5-gineko.pdf[ ]283 kB
Download this file (v5-infek-v2.pdf)v5-infek-v2.pdf[ ]236 kB
Download this file (v5-jz-v2.pdf)v5-jz-v2.pdf[ ]65 kB
Download this file (v5-maksilofacialna.pdf)v5-maksilofacialna.pdf[ ]48 kB
Download this file (v5-nevrologija.pdf)v5-nevrologija.pdf[ ]148 kB
Download this file (v5-okoljska.pdf)v5-okoljska.pdf[ ]212 kB
Download this file (v5-psihiatrija.pdf)v5-psihiatrija.pdf[ ]139 kB
Download this file (v6-dm2.pdf)v6-dm2.pdf[ ]58 kB
Download this file (v6-onko.pdf)v6-onko.pdf[ ]171 kB
Download this file (v6-uvod.pdf)v6-uvod.pdf[ ]56 kB

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si