This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Volitve dekana MF UM 2021

Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je na svoji 1. korespondenčni seji dne 11. 3. 2021 sprejel sklep o razpisu volitev dekana Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Na tem mestu bodo objavljeni vsi dokumenti, vezani na postopek volitev dekana Medicinske fakultete UM: