This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Vpliv osnovnega obolenja na pripravljenost bolnika na zdravljenje pridružene erektilne disfunkcije«

Disertacijo bo zagovarjal mag. Dejan Bratuš, dr. med., v torek, 2. julija 2019 ob 9. uri

v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.