This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 27. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30822156 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Vpliv gela s hialuronsko kislino na nastanek in pogostnost intraabdominalnih zarastlin po carskem rezu«.

Predstavitev bo potekala ob 13.30 uri v sejni sobi Klinike za ginekologijo, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.