This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Postgraduates

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: "Razvoj metode tkivne rezine in vpliv farmakoloških agensov ter pulzirajočega elektromagnetnega polja na delovanje gladkomišičnih celic sečnega mehurja miši".

Disertacijo bo zagovarjal/-a Tamara Serdinšek, dr. med.,v sredo, dne 24. 6. 2020 ob 9. uri v predavalnici P19 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na

elektronski naslov: irena.gorza@um.si,  najkasneje do zagovora.

Prav tako je potrebno prisotnost na zagovoru predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 22. 6. 2020.