Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »ANALIZA FENOTIPSKIH, MOLEKULARNIH IN GENETSKIH LASTNOSTI NOVE CELIČNE LINIJE TROJNO NEGATIVNEGA RAKA DOJK«.

 

Disertacijo bo zagovarjal Kristijan Skok, dr. med., v torek, 15 novembra 2022, ob 12. uri v predavalnici 1N26 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si, najkasneje do zagovora.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Urtikarija zaradi hlada – dejavniki tveganja za prizadetost dihal ali kardiovaskularnega sistema«.

 

Disertacijo bo zagovarjala Mojca Bizjak, dr. med., v torek, 15 novembraa 2022, ob 14. uri v predavalnici P19 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si, najkasneje do zagovora.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »VPLIV ASKORBINSKE KISLINE NA POJAV POSTOPERATIVNE LEDVIČNE OKVARE PO OPERACIJAH NA ODPRTEM SRCU«.

 

Disertacijo bo zagovarjal Anže Djordjević, dr. med., v ponedeljek, 24. oktobra 2022, ob 14. uri v sejni sobi 3N6 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si, najkasneje do zagovora.