Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da je prišlo do spremembe načina izvedbe seminarja z naslovom: »Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja ledvičnih bolezni in nefrotoksičnosti na modelu in vitro nefrona«.

Seminar bo potekal v torek, 22. 9. 2020 ob 13.30 uri preko spletnega orodja MS Teams.

Na navedeno predstavitev vabimo študente podiplomskega študija MF UM. Za kodo dostopa (za študente/zaposlene z digitalno identiteto) do predstavitve, prosimo pošljite e-mail: irena.gorza@um.si, najkasneje do 18. 9. 2020 do 14. ure.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo dne 24. 9. 2020 v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom »Vpliv znanja tujih jezikov na funkcionalno nevroanatomijo in nevrološki deficit pri resekcijah intrakranialnih ekspanzivnih lezij«.

Predstavitev bo potekala ob 9.30. uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM.

Udeleženi morajo upoštevati varnostno razdaljo in ostale varovalne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni - razkužene roke, nošnja zaščitne maske.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v četrtek, 24. 9. 2020 v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom »Uporaba simulatorjev na področju anesteziologije – hemodinamski monitoring«.

Predstavitev bo potekala ob 10. uri v predavalnici 2N2 na Medicinski fakulteti UM.

Udeleženi morajo upoštevati varnostno razdaljo in ostale varovalne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni - razkužene roke, nošnja zaščitne maske.

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, 22. 9. 2020 v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom »Ocena mehanike pljuč med asistiranim mehanskim predihavanjem in strategije zmanjševanja P-SILI«.

Predstavitev bo potekala ob 12.15 uri v sejni sobi OIIM UKC Maribor.

Na navedeno predstavitev vabimo študente podiplomskega študija MF UM.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 21. 9. 2020 v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom »Hipertermija kot možnost zdravljenja bolnikov s hudo sepso in spetičnim šokom – pregled literature«.

Predstavitev bo potekala ob 14. uri v v seminarski sobi OIIM UKC Maribor.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, 22. 9. 2020 v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom »Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja ledvičnih bolezni in nefrotoksičnosti na modelu in vitro nefrona«.

Predstavitev bo potekala ob 13.30 uri v sejni sobi Klinike za interno medicino UKC Maribor.

Na navedeno predstavitev vabimo študente podiplomskega študija MF UM.