Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 1. 7. 2019 potekala predstavitev Seminarja I. z naslovom »Samoocena bolnika v prepoznavanju dejavnikov tveganja in preprečevanju odvisnosti od opioidov zaradi zdravljenja kronične nemaligne bolečine«.

Predstavitev bo potekala ob 8.00 uri v predavalnici 2N2 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Zdravljenje primarnih jetrnih tumorjev z elektrokemoterapijo (ECT)«,

Disertacijo bo zagovarjal/-a Mihajlo Đokić, dr. med., v ponedeljek, 1. julija 2019 ob 11. uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

MEDICINSKA FAKULTETA UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Perkutana transluminalna angioplastika nativnih hemodializnih arteriovenskih fistul z balonom, prekritim s paklitakselom«

Disertacijo bo zagovarjal Jernej Lučev, dr. med.,

v ponedeljek, 17. junija 2019 ob 10.30 uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

Spoštovani,

obveščamo vas, da je za predstavitev vašega dela na seminarju v petek, 17. 5. 2019, pri predmetu Biofizika potrebno oddati kratko predstavitev seminarja (na 1 – 2 straneh), ki ga bomo objavili na Moodlu.

V kratko predstavitev seminarja vključite:

  • osnovne podatke o seminarju (naslov, mentor, področje...),
  • osnovna ideja in namen seminarja,
  • vaša izhodišča in hipoteze, posebej izpostavite vaše dosedanje delo in morebitne originalne prispevke (vaše rezultate),
  • možnosti nadaljnjega raziskovalnega dela.

Kratko predstavitev vašega seminarja pošljite v PDF formatu na naslov: marko.marhl@um.si do četrtka, 16. 5. 2019, do 20h.

Če želite, lahko nekaj izvodov tudi natisnete za morebitne poslušalce, ki nimajo dostopa do Moodla. Izvedbo vaše predstavitve načrtujte za ca. 10 minut.

Z lepimi pozdravi,

Marko Marhl

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Povezava genov odgovornih za delovanje hormonov in hormonskih receptorjev, z odzivom na hormonsko uravnavanje folikulogeneze«.

Disertacijo bo zagovarjala Maruška Čuš, v ponedeljek, 15. aprila 2019 ob 10. uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

.

Spoštovani,

obveščamo vas, o pričetku pedagoških obveznosti pri predmetu »Uporabna biostatistika v kliničnih raziskavah«, in sicer :

  • dne 5. 3. 2019 od 17. do 21. ure, 1N25 na MF UM;
  • dne 6. 3. 2019 od 16. do 20. ure, 1N25 na MF UM.

Lep pozdrav, Referat MF UM