Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 24. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30822125 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Primerljivost plinske analize venske krvi s plinsko analizo arterijske krvi pri bolnikih z akutno respiratorno odpovedjo«.

Predstavitev bo potekala ob 13.30 uri v seminarski sobi Oddelka za intenzivno interno medicino Klinike za interno medicino, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 24. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30803481 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Rekonstrukcija sprednje križne vezi z enojnim ali dvojnim snopom: primerjava rezultatov«.

Predstavitev bo potekala ob 12. uri na v sejni sobi Travmatološkega oddelka (7. nadstropje), UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obvečamo vas, da bo SPREJEMNI IZPIT v ponedeljek, dne 16. 9. 2019 ob 8. uri v računalniški učilnici 1N24 (I. nadstropje) na Medicinski fakulteti UM.

Skladno z razpisnimi pogoji za vpis na študijski program Biomedicinska tehnologija, morajo diplomanti, ki niso s področja medicine (splošna in dentalna medicina), farmacije in veterinarstva, dodatno opraviti sprejemni izpit iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika.

S spoštovanjem, Referat MFUM

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 20. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30823252 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Dolgoročne posledice mastoidektomije pri zdravljenju akutnega mastoiditisa«.

Predstavitev bo potekala ob 13.30 uri na Kliniki za ORL, CFK in MFK, Vajalnica, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 19. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30823236 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Sodobni pristopi in tehnike pri zdravljenju pterigija«.

Predstavitev bo potekala ob 14.00 uri v knjižnici Oddelka za očesne bolezni, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 19. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30823243 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Prikaz terapij Fuchsove endotelne roženične distrofije«.

Predstavitev bo potekala ob 13.00 uri v knjižnici Oddelka za očesne bolezni, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.