Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Med 22. 5. - 27. 5. 2022 je na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru potekal Intenzivni program za dodiplomske študente medicine. Program z naslovom Diagnostika v ginekologiji je potekal pod vodstvom doc. dr. Jure Knez, dr. med. in povezoval spletno izobraževanje s šestdnevnim aktivnim učnih programom v Mariboru za 28 študentov iz 5 evropskih fakultet. Namen programa je bil študentom omogočiti izboljšanje klinično diagnostičnih sposobnosti na področju ginekologije z inovativnimi učnimi metodami.

Študenti iz partnerskih fakultet iz Reke (Hrvaška), Cluj (Romunija), Brno (Češka), Debrecen (Madžarska) in Beograd (Srbija) so maja 2022 skupaj s študenti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru preživeli skoraj teden dni aktivno ob poglabljanju znanja s področja ginekološkega ultrazvoka, histeroskopije, laparoskopije in kolposkopije. Prvi dan programa so študenti preživeli z aktivnostmi spoznavanja vsebin in proučitve predhodnih izkušenj s področja ginekologije.

Program, ki je potekal v angleškem jeziku ni le učni-strokovni izziv za študente, temveč tudi jezikovni, saj so se skoraj vsi študenti prvič srečali z aktivno uporabo angleščine kot delovnega jezika v strokovnem okolju. Drugi dan se je za študente pričel z aktivnim učenjem v okviru delavnic komunikacije in izvajanja ginekološkega pregleda v angleškem jeziku. Študenti so s pomočjo igre vlog spoznavali načine jemanja anamneze v angleškem jeziku in s simulatorjem vadili izvedbo ginekološkega pregleda. Po nadgradnji znanja iz ginekološke propedevtike so popopoldne nato sledila predavanja s področja ultrazvočne diagnostike.

Tretji dan programa so nato študenti v dopoldanskem času v okviru malih skupin spoznavali delo na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo, diskutirali o kliničnih pristopih v okviru problemsko orientiranega učenja (PBL) oz. izpopolnjevali svoje klinične veščine v okviru simulacijskih delavnic.

Simulacijske delavnice s pomočjo laparoskopskih simulatorjev in simulatorja ultrazvočnega pregleda so bili še posebej zanimivi študentom. V varnem okolju so tako lahko izpopolnjevali svoje veščine v laparoskopski kirurgiji in prepoznavali značilnosti ultrazvočno vidnih sprememb o katerih so se učii tudi v popoldanskih predavanjih na intenzivnem programu (Slika 1).

Študenti na delavnici vadijo posege s pomočjo laparoskopskih simulatorjev in simulatorja ultrazvočnega pregleda

Slika 1: Utrinki dela na simulatorjih laparoskopije in ultrazvočnih pregledov (foto: M. Sobočan)

S pomočjo razporeditve študentov v majhne skupine (7-8 študentov v posamični skupini) smo tako omogočili, da so študenti imeli individualizirane pristope do pridobivanja znanja. Med udeleženci se je zaradi individualiziranega pristopa ustvarilo tudi pristno sproščeno vzdušje. Vse večje znanje, ki so ga študenti pridobivali smo nato v okviru programa utrjevali z interaktivnimi kvizi, ki so jih študenti reševali med predavanji (Slika 2).

Študenti na predavanjih s področja ginekologije, predavali so visokošolski učitelji iz Beograda, Reke, Splita in Maribora

Slika 2: Po zaključku dela v malih skupinah so študenti pridobivali še teoretično znanje z interaktivnimi predavanji (foto: M. Sobočan)

Četrti dan je nato sledila še nadaljnja poglobitev znanj študentov iz diagnostike s pomočjo ultrazvoka in histeroskopije. Tematski sklop histeroskopije smo nato še peti dan dopolnili z laparoskopijo in zaključili s področjem kolposkopije šesti dan. Pri izvajanju delavnic in predavanj v okviru kombiniranega intenzivnega programa je sodelovalo 24 visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz Beograda, Reke, Splita in Maribora (Tabela 1).

prof. dr. Iztok Takač, dr. med. (MB) Bojana Crnobrnja, dr. med. (MB)
doc.dr. Vida Gavrić Lovrec, dr. med. (MB) asist. dr. Nejc Kozar, dr. med. (MB)
izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med. (MB) Rok Šumak, dr. med. (MB)
Leyla Al Mahdawi, dr. med. (MB) doc. dr. Andraž Dovnik, dr. med. (MB)
Lara Lukman, dr. med. (MB) doc. dr. Maja Pakiž, dr. med. (MB)
doc. dr. Tamara Serdinšek, dr. med. (MB) dr. Saša Kadija, dr. med. (BG)
dr. Miloš Radojević, dr. med. (BG) dr. Dragiša Sljivanćanin, dr. med. (BG)
dr. Igor Pilić, dr. med. (BG) dr. Tijana Janjić, dr. med. (BG)
asist. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med. (MB) prof. dr. Marko Klarić, dr. med. (RI)
doc. dr. Branka Žegura Andrić (MB) Neda Smiljan Severinski, dr. med. (RI)
Alemka Brnčić Fišer, dr. med. (RI) prof. dr. Dani Karelović, dr. med. (SP)
doc. dr. Jure Knez, dr. med. (MB) asist. Monika Sobočan, dr. med. (MB)

Tabela 1: Vključeni predavatelji in izvajalci delavnic. MB-Maribor, BG-Beograd, RI-Reka, SP-Split

Kombiniran intenzivni program je s pridom izrabil možnosti, ki jih nudi Univerza v Mariboru, saj smo ustvarili spletno učno okolje Moodle, kjer smo s študenti opravili pripravljalno srečanje. Po zaključku druženja pa je v okviru programa predvideno, da študenti še opravijo online zaključno preverjanje znanja in krajšo delavnico s področja klinično diagnostičnega razmišljanja.

Program smo gradili na principih interaktivnih izobraževalnih metod in predhodno razvitega kurikuluma v okviru na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru potekajočega projekta DID-ACT (Erasmus plus KA2 financiranje), ki nam je omogočil uporabo modulov za klinično diagnostično razmišljanje.

Skupinska slika študentov in predavateljev, ki so sodelovali na izobraževanju diagnostike iz ginekologije

Slika 3: Skupinska slika študentov in predavateljev na dan 4 intentzivnega programa Diagnostika v ginekologiji (foto: S. Kos)

Uspešno zaključeno izobraževanje si na podlagi odzivov naših udeležencev želimo izvesti tudi v naslednjih letih saj odlično doprinaša k pridobivanju novih znanj in veščin študentov, krepitvi mednarodni prepoznavnosti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in ojačanju mednarodnega sodelovanja ustanove.