Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


Revija Acta medico-biotechnica


Politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture Univerze v Mariboru


Zbornik bibliografij


Raziskovalna dejavnost v Sloveniji


Postopek izvolitev raziskovalcev v raziskovalne nazive


Mladi raziskovalci, mentorji mladim raziskovalcem


Dekanove nagrade


Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije in spremembe pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske diseratcije na UM


Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve

 

Komuniciranje znanosti

S ciljem vidnejše predstavitve raziskovalnih dosežkov in v skladu s 4. sklepom, 9. redne seje Senata MF UM z dne 18. 10. 2021, vse raziskovalce Medicinske fakultete vljudno naprošamo, da še pred eventualno objavo svojih raziskovalnih dosežkov v medijih pošljete izpolnjen obrazec imenovanima koordinatoricama za komuniciranje znanstvenoraziskovalnih dosežkov na ravni Medicinske fakultete:

 

Projektna pisarna MF

Projektna pisarna MF zagotavlja administrativno podporo raziskovalcem pri prijavi, vodenju in izvajanju raziskovalnih projektov. Nudi svetovalno podporo in informacije, vodi dokumentacijo o projektih ter spremlja ključne kazalnike pri izvajanju projektov.

Naloge projektne pisarne MF so:

 • poznavanje zakonodaje na področju znanstvenoraziskovalnega dela;
 • strokovna podpora na področju raziskovalne dejavnosti (raziskovalcem, mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem; interpretacija navodil razpisne dokumentacije; itd.);
 • strokovna podpora v vseh fazah projekta (prijavna, poročevalska in zaključna dokumentacija);
 • pomoč pri vzpostavljanju partnerskega konzorcija;
 • povezovanje raziskovalcev v instituciji in širše na lokalni, regionalni in mednarodni ravni;
 • usklajevanje raziskovalnih ur raziskovalcev na projektih in programih, priprava nalogov za vir pokrivanja plač;
 • vodenje seznama programov in projektov vključno z vpisom v bazo projektov /programov na UM;
 • pomoč pri postopku oddaje prijavne in poročevalske dokumentacije na portalih (ARIS Digital forms, portal Evropske komisije, portal EU skladov – e-MA, portal Norveškega finančnega mehanizma, itd.);
 • hramba projektne dokumentacije;
 • ažuriranje podatkov v bazi SICRIS (registracija raziskovalcev; spremembe raziskovalnih podatkov, itd.);
 • obveščanje raziskovalcev o aktualnih razpisih in dogodkih;
 • priprava evidenc in poročil povezanih z raziskovalnim delom (npr. program dela, finančni načrt in poslovna poročila, letno poročilo za Statistični urad RS, ažuriranje podatkov o raziskovalni dejavnosti v informativnih gradivih, sodelovanje pri pripravi samoevalvacijskih poročil, itd.);
 • ažuriranje informacij raziskovalne dejavnosti na spletni strani MF.

Podporno osebje

 

Seznam ARIS projektov (posodobljeno 17. oktober 2023)

Seznam EU in mednarodnih projektov (posodobljeno 17. oktober 2023)

Seznam programov (posodobljeno 17. julij 2023)

 

Projektna dokumentacija

Digitalno podpisovanje

Vsi razpisni postopki in postopki, povezani s spremljanjem izvajanja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, lahko potekajo tudi samo v elektronski obliki (10. odstavek 45. člena Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZriD). Iz omenjenega se priporoča digitalno podpisovanje projektne dokumentacije, za kar je potrebno imeti spletno kvalificirano digitalno potrdilo, ki jih izdajajo:

Postopek podpisovanja z digitalnim potrdilom

V podporo prijaviteljem raziskovalnih projektov so na voljo pripravljena navodila in obrazci:

 

Znanstveno-raziskovalni dosežki

Članice in člani Znanstvenoraziskovalnega sveta za medicino ARIS so dosežek (Kalcijeve oscilacije, valovi in mreže v otočkih človeških donorjev brez in s sladkorno boleznijo tipa 2) uvrstili v izbor Odlični v znanosti 2023. V okviru Vede, področja 3.07 Metabolne in hormonske motnje je bil dosežek izbran in tudi javno predstavljen na dogodku Dan ARIS, 21. novembra 2023. Dosežek katerega prvi avtor je prof. dr. Marko Gosak, prof. fizike je predstavil vodilni avtor prof. dr. Andraž Stožer, dr. med.

V raziskavi so prvič podrobno opisali kalcijev odziv človeških Langerhansovih otočkov na glukozo in inkretine ter kako se ti spremenijo pri sladkorni bolezni. S tem so razjasnili mehanizem celične signalizacije v zdravju in spremembe v bolezni, kar je pomembna osnova za vse prihodnje študije in iskanje tarč za nove terapije.

 

Sladkorna bolezen: Celice beta, Ugriznimo znanost, RTV SLO, 16. 11. 2023


Biobanke - za raziskovanje bolezni in odkrivanje novih zdravil in biooznačevalcev za personalizirano zdravljenje, Ugriznimo znanost, RTV SLO, 26. 10. 2023.Arhiv