Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


E l e k t r o n s k i     u r n i k

 

Moj portal UM

Študijski koledar

Študijski koledar 2012/2013
Študijski koledar 2013/2014
Študijski koledar 2014/2015
Študijski koledar 2015/2016
Študijski koledar 2016/2017
Študijski koledar 2017/2018
Študijski koledar 2018/2019
Študijski koledar 2019/2020
Študijski koledar 2020/2021

 

Urniki za zimski semester 2020-2021

1. letnik (pon-tor, sre-čet, pet)
2. letnik (pon-tor, sre-čet, pet)
3. letnik
4. letnik
5. letnik
6. letnik

 

Urniki za letni semester 2020-2021

1. letnik (pon-tor, sre-pet)
2. letnik (pon-tor, sre-pet)
3. letnik
4. letnik
5. letnik

 

Podrobnejše informacije, datumski razporedi, navodila

1. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anatomija s histologijo in embriologijo X X X X X X
Biologija celice       X X X
Biokemija X X X      
Biofizika X X X      
Kemija X   X      
Uvod v medicino            
 Prva pomoč X   X      
 Zgodovina medicine X          
 Terminologija X          
 Zgodnje vzpostavljanje odnosa s pacientom   X        
Metode raziskovalnega dela v medicini z medicinsko statistiko       X X X
Molekularna biologija z genetiko       X X X
Izbrane vsebine in novosti v biokemiji X X        
Medicina in šport 1     X, 1      
Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki medicine       X X  
Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v anatomiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v histologiji in embriologiji       X X  

 

2. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Fiziologija X X X X   X
Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika X X X      
Mikrobiologija z imunologijo X X X      
Zdravstvena psihologija in komuniciranje X X X      
Farmakologija s toksikologijo       X X X
Na dokazih podprta medicina       X X X
Patologija I.       X X X
Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji       X X X
Komuniciranje v medicini       X    

 

3. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Interna medicina s propedevtiko X X X X X X
Kirurgija X X X X X X
Patologija – specialna patologija X X X X X X
Radiologija X X X      
Klinična biokemija X X X, 1, 2      
Ortopedija       X X X
Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki         X  

 

4. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Psihiatrija X X X      
Nevrologija X X X      
Oftalmologija X X X      
Otorinolaringologija z osnovami maksilofacialne kirurgije X X X      
Fizikalna in rehabilitacijska medicina       X X, 1 X
Anesteziologija in obravnava bolečine       X X X
Nevrokirurgija       X X  
Družinska medicina I.       X X X, 1
Etika in pravni vidiki medicine       X X, 1, 2  
Javno zdravje z epidemiologijo       X X X
Medicina in šport 2 X          
Urgentna medicina       X X, 1  
Oftalmologija – izbrane vsebine         X  

 

5. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Ginekologija in porodništvo X X X      
Dermatovenerologija X X X      
Nevrokirurgija X X        
Klinična farmakologija X X        
Vplivi okolja in zdravje            
 Okoljska medicina X X X      
 Geriatrija X X        
 Medicina v izrednih razmerah X X        
 Maksilofacialna kirurgija z osnovami stomatologije X   X      
Nevrologija       X X X
Infekcijske bolezni       X X X
Psihiatrija       X X X
Javno zdravje       X X X
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji            
Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu            
Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji            
Medicina in šport 2            
Tropska medicina            

 

6. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Onkologija in radioterapija X X X      
Uvod v raziskovalno delo in telemedicino X X X      
Družinska medicina II.   X X      
Pediatrija – delo ob bolniku            
Interna medicina – delo ob bolniku            
Kirurgija – delo ob bolniku            
Biostatistika pri raziskovalnem delu       X   X
Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini            
Nastanek in vrste bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino X          
Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe X X        
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini X X        
Oftalmologija – izbrane vsebine   X        
Sporazumevanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom X          

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (etika-prirocnik.pdf)etika-prirocnik.pdf[ ]2814 kB
Download this file (l1-letni1-v2.pdf)l1-letni1-v2.pdf[ ]34 kB
Download this file (l1-letni2-v2.pdf)l1-letni2-v2.pdf[ ]35 kB
Download this file (l1-zimski1.pdf)l1-zimski1.pdf[ ]35 kB
Download this file (l1-zimski2.pdf)l1-zimski2.pdf[ ]36 kB
Download this file (l1-zimski3.pdf)l1-zimski3.pdf[ ]32 kB
Download this file (l2-letni1.pdf)l2-letni1.pdf[ ]32 kB
Download this file (l2-letni2.pdf)l2-letni2.pdf[ ]33 kB
Download this file (l2-zimski1-v2.pdf)l2-zimski1-v2.pdf[ ]35 kB
Download this file (l2-zimski2-v2.pdf)l2-zimski2-v2.pdf[ ]36 kB
Download this file (l2-zimski3-v2.pdf)l2-zimski3-v2.pdf[ ]33 kB
Download this file (l3-letni.pdf)l3-letni.pdf[ ]36 kB
Download this file (l3-zimski-v2.pdf)l3-zimski-v2.pdf[ ]38 kB
Download this file (l4-letni-v2.pdf)l4-letni-v2.pdf[ ]37 kB
Download this file (l4-zimski.pdf)l4-zimski.pdf[ ]36 kB
Download this file (l5-letni.pdf)l5-letni.pdf[ ]35 kB
Download this file (l5-zimski-v2.pdf)l5-zimski-v2.pdf[ ]35 kB
Download this file (l6-zimski.xlsx)l6-zimski.xlsx[ ]33 kB
Download this file (p1-anat.pdf)p1-anat.pdf[ ]447 kB
Download this file (p1-anat2-v2.pdf)p1-anat2-v2.pdf[ ]134 kB
Download this file (p1-biocel.pdf)p1-biocel.pdf[ ]120 kB
Download this file (p1-biofiz.pdf)p1-biofiz.pdf[ ]429 kB
Download this file (p1-biokem.pdf)p1-biokem.pdf[ ]39 kB
Download this file (p1-histo-izb.pdf)p1-histo-izb.pdf[ ]132 kB
Download this file (p1-kem.pdf)p1-kem.pdf[ ]420 kB
Download this file (p1-molek.pdf)p1-molek.pdf[ ]78 kB
Download this file (p1-raz.pdf)p1-raz.pdf[ ]113 kB
Download this file (p1-uvod.pdf)p1-uvod.pdf[ ]441 kB
Download this file (p2-ebm.pdf)p2-ebm.pdf[ ]220 kB
Download this file (p2-farma.pdf)p2-farma.pdf[ ]201 kB
Download this file (p2-fizio2.pdf)p2-fizio2.pdf[ ]121 kB
Download this file (p2-mit.pdf)p2-mit.pdf[ ]428 kB
Download this file (p2-psih.pdf)p2-psih.pdf[ ]534 kB
Download this file (p2s2-fizio-izb.pdf)p2s2-fizio-izb.pdf[ ]119 kB
Download this file (p2s2-fizio.pdf)p2s2-fizio.pdf[ ]134 kB
Download this file (p2s2-pat.pdf)p2s2-pat.pdf[ ]171 kB
Download this file (p2s2v2-mikro.pdf)p2s2v2-mikro.pdf[ ]518 kB
Download this file (p3-klinbio.pdf)p3-klinbio.pdf[ ]446 kB
Download this file (p3-ortopedija.pdf)p3-ortopedija.pdf[ ]120 kB
Download this file (p3-rad.pdf)p3-rad.pdf[ ]94 kB
Download this file (p3s3-interna-v2.pdf)p3s3-interna-v2.pdf[ ]974 kB
Download this file (p3s3-kirurgija-v3.pdf)p3s3-kirurgija-v3.pdf[ ]331 kB
Download this file (p3s3v3-pat2-letni-v2.pdf)p3s3v3-pat2-letni-v2.pdf[ ]245 kB
Download this file (p3s3v3-pat2-v3.pdf)p3s3v3-pat2-v3.pdf[ ]770 kB
Download this file (p4-anest.pdf)p4-anest.pdf[ ]112 kB
Download this file (p4-dm1.pdf)p4-dm1.pdf[ ]51 kB
Download this file (p4-etika.pdf)p4-etika.pdf[ ]143 kB
Download this file (p4-frm.pdf)p4-frm.pdf[ ]219 kB
Download this file (p4-jz.pdf)p4-jz.pdf[ ]106 kB
Download this file (p4-ms2.pdf)p4-ms2.pdf[ ]165 kB
Download this file (p4-nevrokirurgija.pdf)p4-nevrokirurgija.pdf[ ]109 kB
Download this file (p4-nevrologija.pdf)p4-nevrologija.pdf[ ]553 kB
Download this file (p4-ofta.pdf)p4-ofta.pdf[ ]185 kB
Download this file (p4-orl.pdf)p4-orl.pdf[ ]424 kB
Download this file (p4-psihiatrija.pdf)p4-psihiatrija.pdf[ ]436 kB
Download this file (p5-derma.pdf)p5-derma.pdf[ ]196 kB
Download this file (p5-ger.pdf)p5-ger.pdf[ ]399 kB
Download this file (p5-gineko.pdf)p5-gineko.pdf[ ]215 kB
Download this file (p5-infek.pdf)p5-infek.pdf[ ]117 kB
Download this file (p5-jz.pdf)p5-jz.pdf[ ]104 kB
Download this file (p5-klinfarma.pdf)p5-klinfarma.pdf[ ]430 kB
Download this file (p5-maksilofacialna-v2.pdf)p5-maksilofacialna-v2.pdf[ ]164 kB
Download this file (p5-medIR.pdf)p5-medIR.pdf[ ]444 kB
Download this file (p5-nevrokirurgija-v3.pdf)p5-nevrokirurgija-v3.pdf[ ]223 kB
Download this file (p5-nevrologija-v2.pdf)p5-nevrologija-v2.pdf[ ]120 kB
Download this file (p5-okoljska.pdf)p5-okoljska.pdf[ ]414 kB
Download this file (p5-psihiatrija-v2.pdf)p5-psihiatrija-v2.pdf[ ]129 kB
Download this file (p6-onko.pdf)p6-onko.pdf[ ]222 kB
Download this file (p6-uvod.pdf)p6-uvod.pdf[ ]413 kB
Download this file (s1-anat.pdf)s1-anat.pdf[ ]432 kB
Download this file (s1-anat2.pdf)s1-anat2.pdf[ ]129 kB
Download this file (s1-biofiz.pdf)s1-biofiz.pdf[ ]423 kB
Download this file (s1-biokem.pdf)s1-biokem.pdf[ ]47 kB
Download this file (s1-histo-izb.pdf)s1-histo-izb.pdf[ ]113 kB
Download this file (s1-molek.pdf)s1-molek.pdf[ ]112 kB
Download this file (s1-raz.pdf)s1-raz.pdf[ ]134 kB
Download this file (s1-uvod-v2.pdf)s1-uvod-v2.pdf[ ]446 kB
Download this file (s2-ebm.pdf)s2-ebm.pdf[ ]257 kB
Download this file (s2-farma.pdf)s2-farma.pdf[ ]193 kB
Download this file (s2-mit.pdf)s2-mit.pdf[ ]433 kB
Download this file (s2-psih.pdf)s2-psih.pdf[ ]514 kB
Download this file (s3-klinbio.pdf)s3-klinbio.pdf[ ]459 kB
Download this file (s3-ortopedija.pdf)s3-ortopedija.pdf[ ]149 kB
Download this file (s3-prop-izb.pdf)s3-prop-izb.pdf[ ]771 kB
Download this file (s3-rad.pdf)s3-rad.pdf[ ]106 kB
Download this file (s4-anest.pdf)s4-anest.pdf[ ]118 kB
Download this file (s4-dm1.pdf)s4-dm1.pdf[ ]54 kB
Download this file (s4-etika-nav.pdf)s4-etika-nav.pdf[ ]218 kB
Download this file (s4-etika.pdf)s4-etika.pdf[ ]143 kB
Download this file (s4-frm.pdf)s4-frm.pdf[ ]219 kB
Download this file (s4-jz.pdf)s4-jz.pdf[ ]94 kB
Download this file (s4-nevrokirurgija.pdf)s4-nevrokirurgija.pdf[ ]63 kB
Download this file (s4-nevrologija.pdf)s4-nevrologija.pdf[ ]465 kB
Download this file (s4-ofta.pdf)s4-ofta.pdf[ ]170 kB
Download this file (s4-orl-v2.pdf)s4-orl-v2.pdf[ ]414 kB
Download this file (s4-psihiatrija.pdf)s4-psihiatrija.pdf[ ]220 kB
Download this file (s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf)s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf[ ]102 kB
Download this file (s5-derma.pdf)s5-derma.pdf[ ]207 kB
Download this file (s5-ger.pdf)s5-ger.pdf[ ]514 kB
Download this file (s5-gineko.pdf)s5-gineko.pdf[ ]229 kB
Download this file (s5-infek-v2.pdf)s5-infek-v2.pdf[ ]102 kB
Download this file (s5-jz.pdf)s5-jz.pdf[ ]101 kB
Download this file (s5-klinfarma.pdf)s5-klinfarma.pdf[ ]433 kB
Download this file (s5-medIR.pdf)s5-medIR.pdf[ ]447 kB
Download this file (s5-nevrokirurgija.pdf)s5-nevrokirurgija.pdf[ ]108 kB
Download this file (s5-nevrologija.pdf)s5-nevrologija.pdf[ ]169 kB
Download this file (s5-okoljska.pdf)s5-okoljska.pdf[ ]415 kB
Download this file (s5-psihiatrija-v2.pdf)s5-psihiatrija-v2.pdf[ ]158 kB
Download this file (s6-dm2.pdf)s6-dm2.pdf[ ]442 kB
Download this file (s6-onko-v2.pdf)s6-onko-v2.pdf[ ]304 kB
Download this file (s6-uvod.pdf)s6-uvod.pdf[ ]414 kB
Download this file (studijskikoledar1617.pdf)studijskikoledar1617.pdf[ ]56 kB
Download this file (studijskikoledar1718.pdf)studijskikoledar1718.pdf[ ]26 kB
Download this file (v1-anat.pdf)v1-anat.pdf[ ]558 kB
Download this file (v1-anat2.pdf)v1-anat2.pdf[ ]166 kB
Download this file (v1-biocel.pdf)v1-biocel.pdf[ ]129 kB
Download this file (v1-biofiz.pdf)v1-biofiz.pdf[ ]742 kB
Download this file (v1-biokem.pdf)v1-biokem.pdf[ ]32 kB
Download this file (v1-kem.pdf)v1-kem.pdf[ ]738 kB
Download this file (v1-molek.pdf)v1-molek.pdf[ ]186 kB
Download this file (v1-raz.pdf)v1-raz.pdf[ ]225 kB
Download this file (v1-uvod.pdf)v1-uvod.pdf[ ]822 kB
Download this file (v2-ebm.pdf)v2-ebm.pdf[ ]185 kB
Download this file (v2-farma.pdf)v2-farma.pdf[ ]173 kB
Download this file (v2-fizio-v2.pdf)v2-fizio-v2.pdf[ ]175 kB
Download this file (v2-fizio2.pdf)v2-fizio2.pdf[ ]143 kB
Download this file (v2-mit.pdf)v2-mit.pdf[ ]579 kB
Download this file (v2-psih.pdf)v2-psih.pdf[ ]532 kB
Download this file (v3-interna.pdf)v3-interna.pdf[ ]799 kB
Download this file (v3-kirurgija.pdf)v3-kirurgija.pdf[ ]499 kB
Download this file (v3-klinbio-navodila.pdf)v3-klinbio-navodila.pdf[ ]510 kB
Download this file (v3-klinbio-porocilo.doc)v3-klinbio-porocilo.doc[ ]24 kB
Download this file (v3-klinbio.pdf)v3-klinbio.pdf[ ]137 kB
Download this file (v3-ortopedija.pdf)v3-ortopedija.pdf[ ]199 kB
Download this file (v3-rad.pdf)v3-rad.pdf[ ]138 kB
Download this file (v4-anest.pdf)v4-anest.pdf[ ]236 kB
Download this file (v4-dm1 Razpored vescin 2020-2021.pdf)v4-dm1 Razpored vescin 2020-2021.pdf[ ]48 kB
Download this file (v4-dm1.pdf)v4-dm1.pdf[ ]99 kB
Download this file (v4-frm.pdf)v4-frm.pdf[ ]219 kB
Download this file (v4-jz.pdf)v4-jz.pdf[ ]144 kB
Download this file (v4-nevrologija.pdf)v4-nevrologija.pdf[ ]334 kB
Download this file (v4-ofta-v2.pdf)v4-ofta-v2.pdf[ ]488 kB
Download this file (v4-orl.pdf)v4-orl.pdf[ ]629 kB
Download this file (v4-psihiatrija.pdf)v4-psihiatrija.pdf[ ]664 kB
Download this file (v5-derma.pdf)v5-derma.pdf[ ]274 kB
Download this file (v5-gineko-v2.pdf)v5-gineko-v2.pdf[ ]263 kB
Download this file (v5-infek.pdf)v5-infek.pdf[ ]160 kB
Download this file (v5-jz.pdf)v5-jz.pdf[ ]119 kB
Download this file (v5-maksilofacialna-v2.pdf)v5-maksilofacialna-v2.pdf[ ]572 kB
Download this file (v5-nevrologija.pdf)v5-nevrologija.pdf[ ]122 kB
Download this file (v5-okoljska.pdf)v5-okoljska.pdf[ ]229 kB
Download this file (v5-psihiatrija.pdf)v5-psihiatrija.pdf[ ]221 kB
Download this file (v6-dm2.pdf)v6-dm2.pdf[ ]2937 kB
Download this file (v6-onko.pdf)v6-onko.pdf[ ]506 kB
Download this file (v6-uvod.pdf)v6-uvod.pdf[ ]410 kB