Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


E l e k t r o n s k i     u r n i k

 

Moj portal UM

Študijski koledar

Študijski koledar 2023/2024

 

Urniki 2023-2024

Zimski semester Letni semester
Splošna medicina Dentalna medicina Splošna medicina Dentalna medicina
1. letnik (pon-tor, sre-pet) 1. letnik 1. letnik (pon-tor, sre-pet) 1. letnik
2. letnik (pon-tor, sre-pet) 2. letnik 2. letnik (pon-tor, sre-pet) 2. letnik
3. letnik 3. letnik 3. letnik 3. letnik
4. letnik   4. letnik  
5. letnik   5. letnik  
6. letnik      

 

Podrobnejše informacije, datumski razporedi, navodila

1. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anatomija s histologijo in embriologijo X X X X X X
Biokemija X X X      
Biofizika X X X      
Kemija X   X      
Uvod v medicino            
 Prva pomoč X   X      
 Zgodovina medicine X          
 Terminologija X          
 Zgodnje vzpostavljanje odnosa s pacientom   X        
Metode raziskovalnega dela v medicini z medicinsko statistiko       X X X
Molekularna biologija z genetiko       X X X
Biologija celice       X X X
Izbrane vsebine in novosti v biokemiji X X        
Medicina in šport 1 X          
Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki medicine       X X  
Izbrane vsebine in novosti v anatomiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji       X X  

 

2. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Fiziologija X X X X   X
Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika X X X      
Mikrobiologija z imunologijo X X X      
Psihologija zdravja       X X X
Farmakologija s toksikologijo       X X X
Z dokazi podprta medicina X X X      
Patologija I.       X X X
Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji       X X X
Komuniciranje v medicini       X X  
Osnove medicinske tehnologije       X X  

 

3. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Interna medicina s propedevtiko X X X X X X
Kirurgija X X X X X X
Patologija – specialna patologija X X X, 1 X X X, 1
Radiologija X X X      
Klinična biokemija X X, 1 X, 2, 3      
Ortopedija       X X X
Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki         X  

 

4. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Psihiatrija X X X      
Nevrologija X X X      
Oftalmologija X X X, 1      
Otorinolaringologija z osnovami maksilofacialne kirurgije X X X      
Fizikalna in rehabilitacijska medicina       X X, 1 X, 1
Anesteziologija in obravnava bolečine       X X X
Nevrokirurgija       X X  
Družinska medicina I.       X X X, 1
Etika in pravni vidiki medicine       X X,1,2,3,4  
Javno zdravje z epidemiologijo       X X X
Medicina in šport 2 X          
Oftalmologija – izbrane vsebine         X  

 

5. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Dermatovenerologija X X X      
Klinična farmakologija X X        
Sodna medicina X X X      
Vplivi okolja in zdravje            
 Okoljska medicina X X X      
 Geriatrija X X        
 Klinična prehrana X   X      
Infekcijske bolezni X X X      
Onkologija in paliativna medicina X X X      
Ginekologija in porodništvo       X X X
Pediatrija s klinično genetiko       X X X
Urgentna medicina X X X, 1, 2      
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji            
Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu            
Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji            
Medicina in šport 2 X          
Tropska medicina            

 

6. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Na dokazih podprta medicina – zdravstvena ekonomika, varnost bolnika, kakovost v zdravstvu X X        
Družinska medicina II.   X X      
Pediatrija – delo ob bolniku            
Interna medicina – delo ob bolniku            
Kirurgija – delo ob bolniku            
Biostatistika pri raziskovalnem delu       X   X
Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini            
Nastanek in vrste bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino X          
Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe X X        
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini X X        
Oftalmologija – izbrane vsebine   X        
Sporazumevanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom X          

 

Dentalna medicina

1. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anatomija s histologijo in embriologijo X X X X X X
Biologija celice X X X      
Osnove biofizike X X X      
Urgentna medicina X   X      
Kemija X   X      
Uvod v dentalno medicino I.            
 Etika X          
 Informatika X   X      
 Instrumenti in naprave v dentalni medicini X   X      
 Terminologija X          
 Zgodovina medicine X          
Biokemija       X X X
Komunikacija v dentalni medicini       X X X
Molekularna biologija z genetiko       X X X
Raziskovanje v medicini z biostatistiko       X X X
Izbrane vsebine in novosti v anatomiji       X X  
Medicina in šport X          

 

2. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Fiziologija X   X X X X
Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija X X X      
Javno zdravje in profesionalno sodelovanje X X X      
Morfologija zob (anatomija in fiziologija ustne votline) X   X X   X
Farmakologija s toksikologijo       X X X
Splošna patologija       X X X
Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji in toksikologiji       X X X
Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji       X X  

 

3. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anesteziologija X X X      
Dentalni materiali X X        
Fiksna protetika 1       X X X
Interna medicina s propedevtiko       X X X
Kirurgija       X X X
Klinična medicina 1            
 Dermatovenerologija X X X      
 Nevrologija X X X      
 Pediatrija X X X      
 Psihiatrija X X X      
Klinična medicina 2            
 Oftalmologija       X X X
 Onkologija       X X X
 Otorinolaringologija       X X X
Orofacialna genetika       X X  
Patologija – specialna patologija X X X      
Propedevtika v dentalni medicini X X X      
Snemna protetika 1 X X X      
Splošna in dentalna radiologija X X        
Zobne bolezni (predklinika)       X   X
Interdisciplinarna obravnava stomatološkega pacienta       X X  

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (etika-prirocnik.pdf)etika-prirocnik.pdf[ ]2814 kB
Download this file (l1-letni1.pdf)l1-letni1.pdf[ ]31 kB
Download this file (l1-letni2.pdf)l1-letni2.pdf[ ]31 kB
Download this file (l1-letniDM.pdf)l1-letniDM.pdf[ ]30 kB
Download this file (l1-zimski1.pdf)l1-zimski1.pdf[ ]33 kB
Download this file (l1-zimski2.pdf)l1-zimski2.pdf[ ]33 kB
Download this file (l1-zimskiDM.pdf)l1-zimskiDM.pdf[ ]34 kB
Download this file (l2-letni1-v2.pdf)l2-letni1-v2.pdf[ ]34 kB
Download this file (l2-letni2-v2.pdf)l2-letni2-v2.pdf[ ]33 kB
Download this file (l2-letniDM.xlsx)l2-letniDM.xlsx[ ]73 kB
Download this file (l2-zimski1-v2.pdf)l2-zimski1-v2.pdf[ ]30 kB
Download this file (l2-zimski2-v2.pdf)l2-zimski2-v2.pdf[ ]31 kB
Download this file (l2-zimskiDM.xlsx)l2-zimskiDM.xlsx[ ]27 kB
Download this file (l3-letni.pdf)l3-letni.pdf[ ]36 kB
Download this file (l3-letniDM-v4.xlsx)l3-letniDM-v4.xlsx[ ]80 kB
Download this file (l3-zimski.pdf)l3-zimski.pdf[ ]35 kB
Download this file (l3-zimskiDM-v2.xlsx)l3-zimskiDM-v2.xlsx[ ]71 kB
Download this file (l4-letni.pdf)l4-letni.pdf[ ]35 kB
Download this file (l4-zimski.pdf)l4-zimski.pdf[ ]33 kB
Download this file (l5-letni.pdf)l5-letni.pdf[ ]32 kB
Download this file (l5-zimski.pdf)l5-zimski.pdf[ ]41 kB
Download this file (l6-zimski-v2.xlsx)l6-zimski-v2.xlsx[ ]28 kB
Download this file (p1-anat-izb.pdf)p1-anat-izb.pdf[ ]100 kB
Download this file (p1-anat.pdf)p1-anat.pdf[ ]140 kB
Download this file (p1-anat2.pdf)p1-anat2.pdf[ ]132 kB
Download this file (p1-biocel.pdf)p1-biocel.pdf[ ]118 kB
Download this file (p1-biofiz.pdf)p1-biofiz.pdf[ ]121 kB
Download this file (p1-biokem.pdf)p1-biokem.pdf[ ]126 kB
Download this file (p1-dm-ahe.pdf)p1-dm-ahe.pdf[ ]141 kB
Download this file (p1-dm-ahe2.pdf)p1-dm-ahe2.pdf[ ]134 kB
Download this file (p1-dm-anat-izb.pdf)p1-dm-anat-izb.pdf[ ]132 kB
Download this file (p1-dm-biocel.pdf)p1-dm-biocel.pdf[ ]118 kB
Download this file (p1-dm-biofiz.pdf)p1-dm-biofiz.pdf[ ]149 kB
Download this file (p1-dm-biokem.pdf)p1-dm-biokem.pdf[ ]129 kB
Download this file (p1-dm-inst.pdf)p1-dm-inst.pdf[ ]116 kB
Download this file (p1-dm-kem.pdf)p1-dm-kem.pdf[ ]127 kB
Download this file (p1-dm-molek.pdf)p1-dm-molek.pdf[ ]83 kB
Download this file (p1-dm-ms.pdf)p1-dm-ms.pdf[ ]189 kB
Download this file (p1-dm-rmb.pdf)p1-dm-rmb.pdf[ ]115 kB
Download this file (p1-dm-urgentna.pdf)p1-dm-urgentna.pdf[ ]696 kB
Download this file (p1-dm-uvod.pdf)p1-dm-uvod.pdf[ ]137 kB
Download this file (p1-kem.pdf)p1-kem.pdf[ ]116 kB
Download this file (p1-molek.pdf)p1-molek.pdf[ ]82 kB
Download this file (p1-ms1.pdf)p1-ms1.pdf[ ]187 kB
Download this file (p1-raz.pdf)p1-raz.pdf[ ]114 kB
Download this file (p1-uvod.pdf)p1-uvod.pdf[ ]537 kB
Download this file (p1s1-gen-izb.pdf)p1s1-gen-izb.pdf[ ]192 kB
Download this file (p1s1-molek-izb.pdf)p1s1-molek-izb.pdf[ ]201 kB
Download this file (p1s1v1-dm-kom.pdf)p1s1v1-dm-kom.pdf[ ]125 kB
Download this file (p2-dm-fizio.pdf)p2-dm-fizio.pdf[ ]147 kB
Download this file (p2-dm-fizio2.pdf)p2-dm-fizio2.pdf[ ]147 kB
Download this file (p2-dm-iosp-izb.pdf)p2-dm-iosp-izb.pdf[ ]123 kB
Download this file (p2-dm-jz.pdf)p2-dm-jz.pdf[ ]116 kB
Download this file (p2-dm-mor.pdf)p2-dm-mor.pdf[ ]168 kB
Download this file (p2-dm-mor2.pdf)p2-dm-mor2.pdf[ ]168 kB
Download this file (p2-ebm.pdf)p2-ebm.pdf[ ]157 kB
Download this file (p2-farma.pdf)p2-farma.pdf[ ]202 kB
Download this file (p2-fizio2-v2.pdf)p2-fizio2-v2.pdf[ ]142 kB
Download this file (p2-mit.pdf)p2-mit.pdf[ ]125 kB
Download this file (p2-psih-v2.pdf)p2-psih-v2.pdf[ ]145 kB
Download this file (p2s2-dm-fizio-izb.pdf)p2s2-dm-fizio-izb.pdf[ ]126 kB
Download this file (p2s2-fizio-izb.pdf)p2s2-fizio-izb.pdf[ ]138 kB
Download this file (p2s2-fizio.pdf)p2s2-fizio.pdf[ ]156 kB
Download this file (p2s2-kom-izb.pdf)p2s2-kom-izb.pdf[ ]117 kB
Download this file (p2s2-omt-izb.pdf)p2s2-omt-izb.pdf[ ]167 kB
Download this file (p2s2v2-dm-farma-izb.pdf)p2s2v2-dm-farma-izb.pdf[ ]199 kB
Download this file (p2s2v2-dm-farma.pdf)p2s2v2-dm-farma.pdf[ ]282 kB
Download this file (p2s2v2-dm-mikro.pdf)p2s2v2-dm-mikro.pdf[ ]86 kB
Download this file (p2s2v2-dm-pat-v2.pdf)p2s2v2-dm-pat-v2.pdf[ ]278 kB
Download this file (p2s2v2-farma-izb.pdf)p2s2v2-farma-izb.pdf[ ]102 kB
Download this file (p2s2v2-mikro.pdf)p2s2v2-mikro.pdf[ ]115 kB
Download this file (p2s2v2-pat-v2.pdf)p2s2v2-pat-v2.pdf[ ]279 kB
Download this file (p3-dm-anest.pdf)p3-dm-anest.pdf[ ]177 kB
Download this file (p3-dm-int-v2.pdf)p3-dm-int-v2.pdf[ ]163 kB
Download this file (p3-dm-iosp-izb.pdf)p3-dm-iosp-izb.pdf[ ]123 kB
Download this file (p3-dm-krg-v2.pdf)p3-dm-krg-v2.pdf[ ]134 kB
Download this file (p3-dm-nevro.pdf)p3-dm-nevro.pdf[ ]128 kB
Download this file (p3-dm-og.pdf)p3-dm-og.pdf[ ]105 kB
Download this file (p3-dm-orl.pdf)p3-dm-orl.pdf[ ]100 kB
Download this file (p3-dm-prop.pdf)p3-dm-prop.pdf[ ]127 kB
Download this file (p3-dm-psih.pdf)p3-dm-psih.pdf[ ]126 kB
Download this file (p3-dm-rad.pdf)p3-dm-rad.pdf[ ]123 kB
Download this file (p3-dm-snemna1.pdf)p3-dm-snemna1.pdf[ ]141 kB
Download this file (p3-dm-zbp.pdf)p3-dm-zbp.pdf[ ]156 kB
Download this file (p3-klinbio.pdf)p3-klinbio.pdf[ ]130 kB
Download this file (p3-ortopedija.pdf)p3-ortopedija.pdf[ ]123 kB
Download this file (p3-rad.pdf)p3-rad.pdf[ ]57 kB
Download this file (p3s3-dm-denmat.pdf)p3s3-dm-denmat.pdf[ ]154 kB
Download this file (p3s3-dm-derma.pdf)p3s3-dm-derma.pdf[ ]146 kB
Download this file (p3s3-dm-fp1.pdf)p3s3-dm-fp1.pdf[ ]145 kB
Download this file (p3s3-dm-onko-v2.pdf)p3s3-dm-onko-v2.pdf[ ]70 kB
Download this file (p3s3-dm-ped.pdf)p3s3-dm-ped.pdf[ ]297 kB
Download this file (p3s3-interna-v2.pdf)p3s3-interna-v2.pdf[ ]480 kB
Download this file (p3s3-kirurgija-v2.pdf)p3s3-kirurgija-v2.pdf[ ]241 kB
Download this file (p3s3v3-dm-ofta.pdf)p3s3v3-dm-ofta.pdf[ ]151 kB
Download this file (p3s3v3-pat2-v2.pdf)p3s3v3-pat2-v2.pdf[ ]278 kB
Download this file (p3s3v3-pat2.pdf)p3s3v3-pat2.pdf[ ]368 kB
Download this file (p4-anest-v2.pdf)p4-anest-v2.pdf[ ]111 kB
Download this file (p4-anest.pdf)p4-anest.pdf[ ]111 kB
Download this file (p4-dm1.pdf)p4-dm1.pdf[ ]137 kB
Download this file (p4-etika.pdf)p4-etika.pdf[ ]159 kB
Download this file (p4-frm.pdf)p4-frm.pdf[ ]175 kB
Download this file (p4-jz.pdf)p4-jz.pdf[ ]109 kB
Download this file (p4-nevrokirurgija.pdf)p4-nevrokirurgija.pdf[ ]117 kB
Download this file (p4-nevrologija.pdf)p4-nevrologija.pdf[ ]163 kB
Download this file (p4-ofta.pdf)p4-ofta.pdf[ ]180 kB
Download this file (p4-orl.pdf)p4-orl.pdf[ ]159 kB
Download this file (p4-psihiatrija.pdf)p4-psihiatrija.pdf[ ]126 kB
Download this file (p4p5-ms2-v3.pdf)p4p5-ms2-v3.pdf[ ]118 kB
Download this file (p5-derma.pdf)p5-derma.pdf[ ]119 kB
Download this file (p5-ger.pdf)p5-ger.pdf[ ]96 kB
Download this file (p5-gineko.pdf)p5-gineko.pdf[ ]147 kB
Download this file (p5-infek.pdf)p5-infek.pdf[ ]111 kB
Download this file (p5-klinfarma.pdf)p5-klinfarma.pdf[ ]122 kB
Download this file (p5-okoljska.pdf)p5-okoljska.pdf[ ]104 kB
Download this file (p5-onko.pdf)p5-onko.pdf[ ]70 kB
Download this file (p5-ped.pdf)p5-ped.pdf[ ]145 kB
Download this file (p5-sodna.pdf)p5-sodna.pdf[ ]66 kB
Download this file (p5-urgentna.pdf)p5-urgentna.pdf[ ]125 kB
Download this file (p5v5-klinpreh.pdf)p5v5-klinpreh.pdf[ ]176 kB
Download this file (p6-ebm.pdf)p6-ebm.pdf[ ]128 kB
Download this file (s1-anat-izb.pdf)s1-anat-izb.pdf[ ]123 kB
Download this file (s1-anat.pdf)s1-anat.pdf[ ]124 kB
Download this file (s1-anat2.pdf)s1-anat2.pdf[ ]131 kB
Download this file (s1-biocel.pdf)s1-biocel.pdf[ ]174 kB
Download this file (s1-biofiz.pdf)s1-biofiz.pdf[ ]112 kB
Download this file (s1-biokem.pdf)s1-biokem.pdf[ ]193 kB
Download this file (s1-dm-ahe.pdf)s1-dm-ahe.pdf[ ]115 kB
Download this file (s1-dm-ahe2.pdf)s1-dm-ahe2.pdf[ ]129 kB
Download this file (s1-dm-anat-izb.pdf)s1-dm-anat-izb.pdf[ ]121 kB
Download this file (s1-dm-biocel.pdf)s1-dm-biocel.pdf[ ]172 kB
Download this file (s1-dm-biofiz.pdf)s1-dm-biofiz.pdf[ ]113 kB
Download this file (s1-dm-biokem.pdf)s1-dm-biokem.pdf[ ]119 kB
Download this file (s1-dm-molek.pdf)s1-dm-molek.pdf[ ]73 kB
Download this file (s1-dm-rmb.pdf)s1-dm-rmb.pdf[ ]118 kB
Download this file (s1-molek.pdf)s1-molek.pdf[ ]129 kB
Download this file (s1-raz.pdf)s1-raz.pdf[ ]136 kB
Download this file (s1-uvod-v2.pdf)s1-uvod-v2.pdf[ ]132 kB
Download this file (s2-dm-fizio2.pdf)s2-dm-fizio2.pdf[ ]128 kB
Download this file (s2-dm-iosp-izb.pdf)s2-dm-iosp-izb.pdf[ ]137 kB
Download this file (s2-dm-jz.pdf)s2-dm-jz.pdf[ ]112 kB
Download this file (s2-ebm.pdf)s2-ebm.pdf[ ]176 kB
Download this file (s2-farma.pdf)s2-farma.pdf[ ]184 kB
Download this file (s2-mit.pdf)s2-mit.pdf[ ]135 kB
Download this file (s2-psih-v3.pdf)s2-psih-v3.pdf[ ]151 kB
Download this file (s3-dm-anest.pdf)s3-dm-anest.pdf[ ]173 kB
Download this file (s3-dm-int.pdf)s3-dm-int.pdf[ ]156 kB
Download this file (s3-dm-iosp-izb.pdf)s3-dm-iosp-izb.pdf[ ]137 kB
Download this file (s3-dm-krg.pdf)s3-dm-krg.pdf[ ]119 kB
Download this file (s3-dm-nevro.pdf)s3-dm-nevro.pdf[ ]125 kB
Download this file (s3-dm-og.pdf)s3-dm-og.pdf[ ]147 kB
Download this file (s3-dm-orl.pdf)s3-dm-orl.pdf[ ]97 kB
Download this file (s3-dm-prop.pdf)s3-dm-prop.pdf[ ]121 kB
Download this file (s3-dm-psih.pdf)s3-dm-psih.pdf[ ]117 kB
Download this file (s3-dm-rad.pdf)s3-dm-rad.pdf[ ]136 kB
Download this file (s3-dm-snemna1.pdf)s3-dm-snemna1.pdf[ ]116 kB
Download this file (s3-klinbio-v2.pdf)s3-klinbio-v2.pdf[ ]133 kB
Download this file (s3-ortopedija.pdf)s3-ortopedija.pdf[ ]186 kB
Download this file (s3-prop-izb.pdf)s3-prop-izb.pdf[ ]111 kB
Download this file (s3-rad.pdf)s3-rad.pdf[ ]66 kB
Download this file (s4-anest.pdf)s4-anest.pdf[ ]117 kB
Download this file (s4-dm1.pdf)s4-dm1.pdf[ ]150 kB
Download this file (s4-etika-2.pdf)s4-etika-2.pdf[ ]24 kB
Download this file (s4-etika-3.pdf)s4-etika-3.pdf[ ]113 kB
Download this file (s4-etika.pdf)s4-etika.pdf[ ]233 kB
Download this file (s4-frm.pdf)s4-frm.pdf[ ]175 kB
Download this file (s4-jz.pdf)s4-jz.pdf[ ]121 kB
Download this file (s4-nevrokirurgija-v2.pdf)s4-nevrokirurgija-v2.pdf[ ]81 kB
Download this file (s4-nevrologija.pdf)s4-nevrologija.pdf[ ]141 kB
Download this file (s4-ofta.pdf)s4-ofta.pdf[ ]181 kB
Download this file (s4-orl.pdf)s4-orl.pdf[ ]115 kB
Download this file (s4-psihiatrija.pdf)s4-psihiatrija.pdf[ ]222 kB
Download this file (s5-derma.pdf)s5-derma.pdf[ ]157 kB
Download this file (s5-ger.pdf)s5-ger.pdf[ ]153 kB
Download this file (s5-gineko.pdf)s5-gineko.pdf[ ]167 kB
Download this file (s5-infek.pdf)s5-infek.pdf[ ]146 kB
Download this file (s5-klinfarma.pdf)s5-klinfarma.pdf[ ]124 kB
Download this file (s5-okoljska.pdf)s5-okoljska.pdf[ ]109 kB
Download this file (s5-onko.pdf)s5-onko.pdf[ ]75 kB
Download this file (s5-ped.pdf)s5-ped.pdf[ ]201 kB
Download this file (s5-sodna.pdf)s5-sodna.pdf[ ]182 kB
Download this file (s5-urgentna.pdf)s5-urgentna.pdf[ ]121 kB
Download this file (s6-dm2.pdf)s6-dm2.pdf[ ]142 kB
Download this file (s6-ebm.pdf)s6-ebm.pdf[ ]152 kB
Download this file (v1-anat.pdf)v1-anat.pdf[ ]169 kB
Download this file (v1-anat2.pdf)v1-anat2.pdf[ ]167 kB
Download this file (v1-biocel-v2.pdf)v1-biocel-v2.pdf[ ]134 kB
Download this file (v1-biofiz.pdf)v1-biofiz.pdf[ ]266 kB
Download this file (v1-biokem.pdf)v1-biokem.pdf[ ]122 kB
Download this file (v1-dm-ahe.pdf)v1-dm-ahe.pdf[ ]160 kB
Download this file (v1-dm-ahe2.pdf)v1-dm-ahe2.pdf[ ]163 kB
Download this file (v1-dm-biocel.pdf)v1-dm-biocel.pdf[ ]97 kB
Download this file (v1-dm-biofiz.pdf)v1-dm-biofiz.pdf[ ]183 kB
Download this file (v1-dm-biokem.pdf)v1-dm-biokem.pdf[ ]149 kB
Download this file (v1-dm-inst.pdf)v1-dm-inst.pdf[ ]198 kB
Download this file (v1-dm-kem.pdf)v1-dm-kem.pdf[ ]134 kB
Download this file (v1-dm-molek.pdf)v1-dm-molek.pdf[ ]180 kB
Download this file (v1-dm-rmb.pdf)v1-dm-rmb.pdf[ ]166 kB
Download this file (v1-dm-urgentna.pdf)v1-dm-urgentna.pdf[ ]283 kB
Download this file (v1-dm-uvod.pdf)v1-dm-uvod.pdf[ ]118 kB
Download this file (v1-kem.pdf)v1-kem.pdf[ ]152 kB
Download this file (v1-molek.pdf)v1-molek.pdf[ ]182 kB
Download this file (v1-raz.pdf)v1-raz.pdf[ ]213 kB
Download this file (v1-uvod.pdf)v1-uvod.pdf[ ]281 kB
Download this file (v2-dm-fizio.pdf)v2-dm-fizio.pdf[ ]115 kB
Download this file (v2-dm-fizio2.pdf)v2-dm-fizio2.pdf[ ]185 kB
Download this file (v2-dm-jz.pdf)v2-dm-jz.pdf[ ]116 kB
Download this file (v2-dm-mor.pdf)v2-dm-mor.pdf[ ]156 kB
Download this file (v2-dm-mor2.pdf)v2-dm-mor2.pdf[ ]156 kB
Download this file (v2-ebm.pdf)v2-ebm.pdf[ ]197 kB
Download this file (v2-farma.pdf)v2-farma.pdf[ ]182 kB
Download this file (v2-fizio.pdf)v2-fizio.pdf[ ]144 kB
Download this file (v2-fizio2.pdf)v2-fizio2.pdf[ ]234 kB
Download this file (v2-mit.pdf)v2-mit.pdf[ ]279 kB
Download this file (v2-psih.pdf)v2-psih.pdf[ ]153 kB
Download this file (v3-dm-anest.pdf)v3-dm-anest.pdf[ ]246 kB
Download this file (v3-dm-derma.pdf)v3-dm-derma.pdf[ ]123 kB
Download this file (v3-dm-fp1.pdf)v3-dm-fp1.pdf[ ]188 kB
Download this file (v3-dm-int.pdf)v3-dm-int.pdf[ ]142 kB
Download this file (v3-dm-krg-v2.pdf)v3-dm-krg-v2.pdf[ ]173 kB
Download this file (v3-dm-nevro.pdf)v3-dm-nevro.pdf[ ]102 kB
Download this file (v3-dm-onko.pdf)v3-dm-onko.pdf[ ]119 kB
Download this file (v3-dm-orl.pdf)v3-dm-orl.pdf[ ]119 kB
Download this file (v3-dm-ped.pdf)v3-dm-ped.pdf[ ]133 kB
Download this file (v3-dm-prop.pdf)v3-dm-prop.pdf[ ]131 kB
Download this file (v3-dm-psih.pdf)v3-dm-psih.pdf[ ]195 kB
Download this file (v3-dm-snemna1-v2.pdf)v3-dm-snemna1-v2.pdf[ ]164 kB
Download this file (v3-dm-zbp.pdf)v3-dm-zbp.pdf[ ]163 kB
Download this file (v3-interna-v2.pdf)v3-interna-v2.pdf[ ]447 kB
Download this file (v3-kirurgija-v2.pdf)v3-kirurgija-v2.pdf[ ]168 kB
Download this file (v3-klinbio-navodila-sem.pdf)v3-klinbio-navodila-sem.pdf[ ]210 kB
Download this file (v3-klinbio-navodila.pdf)v3-klinbio-navodila.pdf[ ]46 kB
Download this file (v3-klinbio-porocilo.doc)v3-klinbio-porocilo.doc[ ]24 kB
Download this file (v3-klinbio-v2.pdf)v3-klinbio-v2.pdf[ ]150 kB
Download this file (v3-ortopedija.pdf)v3-ortopedija.pdf[ ]205 kB
Download this file (v3-pat2-sem.pdf)v3-pat2-sem.pdf[ ]41 kB
Download this file (v3-rad.pdf)v3-rad.pdf[ ]81 kB
Download this file (v4-anest-v2.pdf)v4-anest-v2.pdf[ ]238 kB
Download this file (v4-anest.pdf)v4-anest.pdf[ ]238 kB
Download this file (v4-dm1 Razpored vescin 2023-2024.pdf)v4-dm1 Razpored vescin 2023-2024.pdf[ ]99 kB
Download this file (v4-dm1.pdf)v4-dm1.pdf[ ]233 kB
Download this file (v4-frm-vaje-razpored.pdf)v4-frm-vaje-razpored.pdf[ ]164 kB
Download this file (v4-frm.pdf)v4-frm.pdf[ ]175 kB
Download this file (v4-jz.pdf)v4-jz.pdf[ ]142 kB
Download this file (v4-nevrologija.pdf)v4-nevrologija.pdf[ ]113 kB
Download this file (v4-ofta-nav.pdf)v4-ofta-nav.pdf[ ]152 kB
Download this file (v4-ofta.pdf)v4-ofta.pdf[ ]272 kB
Download this file (v4-orl.pdf)v4-orl.pdf[ ]239 kB
Download this file (v4-psihiatrija.pdf)v4-psihiatrija.pdf[ ]182 kB
Download this file (v5-derma.pdf)v5-derma.pdf[ ]144 kB
Download this file (v5-gineko.pdf)v5-gineko.pdf[ ]272 kB
Download this file (v5-infek.pdf)v5-infek.pdf[ ]143 kB
Download this file (v5-okoljska.pdf)v5-okoljska.pdf[ ]52 kB
Download this file (v5-onko.pdf)v5-onko.pdf[ ]120 kB
Download this file (v5-ped.pdf)v5-ped.pdf[ ]182 kB
Download this file (v5-sodna.pdf)v5-sodna.pdf[ ]94 kB
Download this file (v5-urgentna-evidencni-list.pdf)v5-urgentna-evidencni-list.pdf[ ]55 kB
Download this file (v5-urgentna.pdf)v5-urgentna.pdf[ ]224 kB