Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


E l e k t r o n s k i     u r n i k

 

Moj portal UM

Študijski koledar

Študijski koledar 2022/2023

 

Urniki 2022-2023

Zimski semester Letni semester
Splošna medicina Dentalna medicina Splošna medicina Dentalna medicina
1. letnik (pon-tor, sre-pet) 1. letnik    
2. letnik (pon-tor, sre-pet) 2. letnik    
3. letnik      
4. letnik      
5. letnik      
6. letnik      

 

Podrobnejše informacije, datumski razporedi, navodila

1. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anatomija s histologijo in embriologijo X X X X X X
Biokemija X X X      
Biofizika X X X      
Kemija X   X      
Uvod v medicino            
 Prva pomoč X   X      
 Zgodovina medicine X          
 Terminologija X          
 Zgodnje vzpostavljanje odnosa s pacientom   X        
Metode raziskovalnega dela v medicini z medicinsko statistiko       X X X
Molekularna biologija z genetiko       X X X
Biologija celice       X X X
Izbrane vsebine in novosti v biokemiji X X        
Medicina in šport 1     X, 1      
Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki medicine       X X  
Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v anatomiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v histologiji in embriologiji       X X  
Osnove medicinske tehnologije       X X  

 

2. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Fiziologija X X X X   X
Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika X X X      
Mikrobiologija z imunologijo X X X      
Zdravstvena psihologija in komuniciranje       X X X
Farmakologija s toksikologijo       X X X
Z dokazi podprta medicina X X X      
Patologija I.       X X X
Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji       X X X
Komuniciranje v medicini       X    

 

3. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Interna medicina s propedevtiko X X X X X X
Kirurgija X X X X X X
Patologija – specialna patologija X X X, 1 X X X, 1
Radiologija X X X      
Klinična biokemija X X, 1 X, 2, 3      
Ortopedija       X X X
Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki         X  

 

4. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Psihiatrija X X X      
Nevrologija X X X      
Oftalmologija X X X, 1      
Otorinolaringologija z osnovami maksilofacialne kirurgije X X X      
Fizikalna in rehabilitacijska medicina       X X, 1 X, 1
Anesteziologija in obravnava bolečine       X X X
Nevrokirurgija       X X  
Družinska medicina I.       X X X, 1
Etika in pravni vidiki medicine       X X, 1, 2  
Javno zdravje z epidemiologijo       X X X
Medicina in šport 2 X          
Urgentna medicina       X X, 1  
Oftalmologija – izbrane vsebine         X  

 

5. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Dermatovenerologija X X X      
Klinična farmakologija X X        
Sodna medicina X X X      
Vplivi okolja in zdravje            
 Okoljska medicina X X X      
 Geriatrija X X        
 Klinična prehrana X   X      
Infekcijske bolezni X X X      
Onkologija in paliativna medicina X X X      
Ginekologija in porodništvo       X X X
Pediatrija s klinično genetiko       X X X
Urgentna medicina       X X X, 1, 2
Izbrane vsebine in novosti v urgentni medicini       X X  
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji            
Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu            
Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji            
Medicina in šport 2            
Tropska medicina            

 

6. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Na dokazih podprta medicina – zdravstvena ekonomika, varnost bolnika, kakovost v zdravstvu X X        
Družinska medicina II.   X X      
Pediatrija – delo ob bolniku            
Interna medicina – delo ob bolniku            
Kirurgija – delo ob bolniku            
Biostatistika pri raziskovalnem delu       X   X
Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini            
Nastanek in vrste bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino X          
Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe X X        
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini X X        
Oftalmologija – izbrane vsebine   X        
Sporazumevanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom X          

 

Dentalna medicina

 Instrumenti in naprave v dentalni mediciniX X   

1. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anatomija s histologijo in embriologijo X X X X X X
Biologija celice X X X      
Osnove biofizike X X X      
Urgentna medicina X X X      
Kemija X   X      
Uvod v dentalno medicino I.            
 Etika X          
 Informatika X   X      
 Terminologija X          
 Zgodovina medicine X          
Biokemija       X X X
Komunikacija v dentalni medicini       X X X
Molekularna biologija z genetiko       X X X
Raziskovanje v medicini z biostatistiko       X X X
Izbrane vsebine in novosti v anatomiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki medicine       X X  

 

2. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Fiziologija X   X X   X
Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija X X X      
Javno zdravje in profesionalno sodelovanje X X X      
Morfologija zob (anatomija in fiziologija ustne votline) X X X X X X
Farmakologija s toksikologijo       X X X
Splošna patologija       X X X

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (etika-prirocnik.pdf)etika-prirocnik.pdf[ ]2814 kB
Download this file (l1-zimski1.pdf)l1-zimski1.pdf[ ]30 kB
Download this file (l1-zimski2.pdf)l1-zimski2.pdf[ ]31 kB
Download this file (l1-zimskiDM.pdf)l1-zimskiDM.pdf[ ]31 kB
Download this file (l2-zimski1.pdf)l2-zimski1.pdf[ ]28 kB
Download this file (l2-zimski2.pdf)l2-zimski2.pdf[ ]28 kB
Download this file (l2-zimskiDM.xlsx)l2-zimskiDM.xlsx[ ]27 kB
Download this file (l3-zimski.pdf)l3-zimski.pdf[ ]35 kB
Download this file (l4-zimski.pdf)l4-zimski.pdf[ ]31 kB
Download this file (l5-zimski.pdf)l5-zimski.pdf[ ]49 kB
Download this file (l6-zimski-v2.xlsx)l6-zimski-v2.xlsx[ ]21 kB
Download this file (p1-anat.pdf)p1-anat.pdf[ ]139 kB
Download this file (p1-biofiz.pdf)p1-biofiz.pdf[ ]118 kB
Download this file (p1-biokem.pdf)p1-biokem.pdf[ ]127 kB
Download this file (p1-dm-ahe.pdf)p1-dm-ahe.pdf[ ]139 kB
Download this file (p1-dm-biocel.pdf)p1-dm-biocel.pdf[ ]120 kB
Download this file (p1-dm-biofiz.pdf)p1-dm-biofiz.pdf[ ]147 kB
Download this file (p1-dm-inst.pdf)p1-dm-inst.pdf[ ]34 kB
Download this file (p1-dm-kem.pdf)p1-dm-kem.pdf[ ]126 kB
Download this file (p1-dm-uvod.pdf)p1-dm-uvod.pdf[ ]209 kB
Download this file (p1-kem.pdf)p1-kem.pdf[ ]419 kB
Download this file (p1-uvod.pdf)p1-uvod.pdf[ ]139 kB
Download this file (p1s1v1-dm-urgentna.pdf)p1s1v1-dm-urgentna.pdf[ ]76 kB
Download this file (p2-dm-fizio.pdf)p2-dm-fizio.pdf[ ]175 kB
Download this file (p2-dm-jz.pdf)p2-dm-jz.pdf[ ]115 kB
Download this file (p2-dm-mor.pdf)p2-dm-mor.pdf[ ]127 kB
Download this file (p2-ebm.pdf)p2-ebm.pdf[ ]147 kB
Download this file (p2-mit.pdf)p2-mit.pdf[ ]123 kB
Download this file (p2s2-fizio.pdf)p2s2-fizio.pdf[ ]154 kB
Download this file (p2s2v2-dm-mikro.pdf)p2s2v2-dm-mikro.pdf[ ]85 kB
Download this file (p2s2v2-mikro.pdf)p2s2v2-mikro.pdf[ ]114 kB
Download this file (p3-klinbio.pdf)p3-klinbio.pdf[ ]109 kB
Download this file (p3-pat2.pdf)p3-pat2.pdf[ ]277 kB
Download this file (p3-rad.pdf)p3-rad.pdf[ ]63 kB
Download this file (p3s3-interna.pdf)p3s3-interna.pdf[ ]684 kB
Download this file (p3s3-kirurgija.pdf)p3s3-kirurgija.pdf[ ]316 kB
Download this file (p4-nevrologija.pdf)p4-nevrologija.pdf[ ]184 kB
Download this file (p4-ofta.pdf)p4-ofta.pdf[ ]146 kB
Download this file (p4-orl.pdf)p4-orl.pdf[ ]123 kB
Download this file (p4-psihiatrija.pdf)p4-psihiatrija.pdf[ ]136 kB
Download this file (p5-derma.pdf)p5-derma.pdf[ ]148 kB
Download this file (p5-ger.pdf)p5-ger.pdf[ ]95 kB
Download this file (p5-infek.pdf)p5-infek.pdf[ ]119 kB
Download this file (p5-klinfarma.pdf)p5-klinfarma.pdf[ ]130 kB
Download this file (p5-okoljska-v2.pdf)p5-okoljska-v2.pdf[ ]102 kB
Download this file (p5-okoljska.pdf)p5-okoljska.pdf[ ]106 kB
Download this file (p5-onko.pdf)p5-onko.pdf[ ]78 kB
Download this file (p5-sodna.pdf)p5-sodna.pdf[ ]67 kB
Download this file (p5v5-klinpreh.pdf)p5v5-klinpreh.pdf[ ]145 kB
Download this file (p6-ebm.pdf)p6-ebm.pdf[ ]131 kB
Download this file (s1-anat.pdf)s1-anat.pdf[ ]124 kB
Download this file (s1-biofiz.pdf)s1-biofiz.pdf[ ]113 kB
Download this file (s1-biokem.pdf)s1-biokem.pdf[ ]190 kB
Download this file (s1-dm-ahe.pdf)s1-dm-ahe.pdf[ ]112 kB
Download this file (s1-dm-biocel.pdf)s1-dm-biocel.pdf[ ]148 kB
Download this file (s1-dm-biofiz.pdf)s1-dm-biofiz.pdf[ ]113 kB
Download this file (s1-uvod.pdf)s1-uvod.pdf[ ]130 kB
Download this file (s2-dm-jz.pdf)s2-dm-jz.pdf[ ]118 kB
Download this file (s2-dm-mor.pdf)s2-dm-mor.pdf[ ]100 kB
Download this file (s2-ebm.pdf)s2-ebm.pdf[ ]176 kB
Download this file (s2-mit.pdf)s2-mit.pdf[ ]132 kB
Download this file (s3-klinbio.pdf)s3-klinbio.pdf[ ]126 kB
Download this file (s3-pat2.pdf)s3-pat2.pdf[ ]277 kB
Download this file (s3-rad.pdf)s3-rad.pdf[ ]84 kB
Download this file (s4-nevrologija.pdf)s4-nevrologija.pdf[ ]184 kB
Download this file (s4-ofta.pdf)s4-ofta.pdf[ ]146 kB
Download this file (s4-orl.pdf)s4-orl.pdf[ ]103 kB
Download this file (s4-psihiatrija.pdf)s4-psihiatrija.pdf[ ]240 kB
Download this file (s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf)s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf[ ]102 kB
Download this file (s5-derma.pdf)s5-derma.pdf[ ]198 kB
Download this file (s5-ger.pdf)s5-ger.pdf[ ]155 kB
Download this file (s5-infek.pdf)s5-infek.pdf[ ]168 kB
Download this file (s5-klinfarma.pdf)s5-klinfarma.pdf[ ]132 kB
Download this file (s5-okoljska.pdf)s5-okoljska.pdf[ ]105 kB
Download this file (s5-onko.pdf)s5-onko.pdf[ ]81 kB
Download this file (s5-sodna.pdf)s5-sodna.pdf[ ]182 kB
Download this file (s6-dm2.pdf)s6-dm2.pdf[ ]132 kB
Download this file (s6-ebm.pdf)s6-ebm.pdf[ ]153 kB
Download this file (v1-anat.pdf)v1-anat.pdf[ ]169 kB
Download this file (v1-biofiz.pdf)v1-biofiz.pdf[ ]257 kB
Download this file (v1-biokem.pdf)v1-biokem.pdf[ ]119 kB
Download this file (v1-dm-ahe.pdf)v1-dm-ahe.pdf[ ]163 kB
Download this file (v1-dm-biocel.pdf)v1-dm-biocel.pdf[ ]94 kB
Download this file (v1-dm-biofiz.pdf)v1-dm-biofiz.pdf[ ]190 kB
Download this file (v1-dm-inst.pdf)v1-dm-inst.pdf[ ]114 kB
Download this file (v1-dm-kem.pdf)v1-dm-kem.pdf[ ]134 kB
Download this file (v1-dm-uvod.pdf)v1-dm-uvod.pdf[ ]118 kB
Download this file (v1-kem.pdf)v1-kem.pdf[ ]608 kB
Download this file (v1-uvod.pdf)v1-uvod.pdf[ ]266 kB
Download this file (v2-dm-fizio.pdf)v2-dm-fizio.pdf[ ]95 kB
Download this file (v2-dm-jz.pdf)v2-dm-jz.pdf[ ]116 kB
Download this file (v2-dm-mor.pdf)v2-dm-mor.pdf[ ]124 kB
Download this file (v2-ebm.pdf)v2-ebm.pdf[ ]196 kB
Download this file (v2-fizio.pdf)v2-fizio.pdf[ ]143 kB
Download this file (v2-mit.pdf)v2-mit.pdf[ ]265 kB
Download this file (v3-interna-v2.pdf)v3-interna-v2.pdf[ ]424 kB
Download this file (v3-kirurgija.pdf)v3-kirurgija.pdf[ ]216 kB
Download this file (v3-klinbio-porocilo.doc)v3-klinbio-porocilo.doc[ ]24 kB
Download this file (v3-klinbio.pdf)v3-klinbio.pdf[ ]113 kB
Download this file (v3-pat2-sem.pdf)v3-pat2-sem.pdf[ ]38 kB
Download this file (v3-pat2.pdf)v3-pat2.pdf[ ]277 kB
Download this file (v3-rad.pdf)v3-rad.pdf[ ]102 kB
Download this file (v4-nevrologija.pdf)v4-nevrologija.pdf[ ]124 kB
Download this file (v4-ofta-nav.pdf)v4-ofta-nav.pdf[ ]163 kB
Download this file (v4-ofta.pdf)v4-ofta.pdf[ ]274 kB
Download this file (v4-orl.pdf)v4-orl.pdf[ ]223 kB
Download this file (v4-psihiatrija.pdf)v4-psihiatrija.pdf[ ]218 kB
Download this file (v5-derma.pdf)v5-derma.pdf[ ]218 kB
Download this file (v5-infek.pdf)v5-infek.pdf[ ]161 kB
Download this file (v5-onko.pdf)v5-onko.pdf[ ]151 kB
Download this file (v5-sodna.pdf)v5-sodna.pdf[ ]90 kB
Download this file (v5-urgentna-evidencni-list.pdf)v5-urgentna-evidencni-list.pdf[ ]55 kB
Download this file (v6-dm2.pdf)v6-dm2.pdf[ ]2937 kB