Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Slika zgoraj: Shematski prikaz nove Medicinske fakultete

Slika zgoraj: Izbrana lokacija brez »posegov«

Slika zgoraj: Široki nasmehi ob vlivanju temeljev

Slika zgoraj: Začetki gradnje

Slika zgoraj: Nova medicinska fakulteta že dobiva podobo

Slika zgoraj: Trenutno stanje