Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


Kaj je Comprehensive Clinical Science Examination (Izpit CCSE)?

Gre za izpit, ki preverja splošno klinično teoretično znanje diplomanta medicinske fakultete. V Združenih državah Amerike uporabljajo izpit CCSE kot pripravo na izpit za pridobitev zdravniške licence (pripravo na izpit USMLE Step 2 Clinical Science). Izpit pripravi National Board of Medical Examiners (NBME). Izpit se lahko izvaja na centrih, ki jih odobri NBME. V Sloveniji sta centra za izvajanja izpita Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Izpit obsega 168 izbirnih vprašanj iz klinične medicine, ki so sestavljene po principu »single best answer« (enega pravilnega odgovora)

Ali ste izpit CCSE že kdaj izvajali?

Izpit CCSE smo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru izvedli že večkrat. Naslednji rok izpita CCSE je predviden 24. 9. 2021 (petek) ob 9.15.

Kako poteka prijava na izpit?

Vse informacije in navodila o prijavi na izpit prejmete na elektronskem naslovu monika.sobocan3@um.si. Elektronska pošta se redno pregleduje, odgovor boste prejeli najkasneje v 5 delovnih dnevih od posredovanja pošte na elektronski naslov. S sklepom senata MF UM je izpit v študijskih letih 2018-19 in 2019-2020 brezplačen za študente (6. letnik in absolventi) in diplomante MF UM, ki uspešno opravijo izpit. Če udeleženci izpita ne opravijo uspešno, pokrijejo stroške pridobitve izpita.

Kako se pripraviti na izpit?

Vsebina izpita zaobjema tematike kliničnih strok in se izvaja z MCQ vprašanji (multiple choice questions – vprašanja izbirnega tipa) v angleščini. Vsa vprašanja so izbirnega tipa in imajo en pravilen odgovor (angl. single best answer). Kandidatom, ki želijo pristopiti k izpitu priporočamo vaje z reševanjem primerov, ki jih najdejo v USMLE Step 2 QBooks (knjige so na voljo v knjižnici MF UM). Prav tako so kandidatom na voljo plačljive baze elektronskih vprašanj. Priporočamo, da za pripravo na izpit CCSE študenti uporabljate gradivo za USMLE Step 2 Clinical Science izpit.

Kriteriji ocenjevanja izpita?

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru je uskladila kriterij za uspešno opravljen izpit z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. National Board of Medical Examiners (NBME), ki so sestavljalci izpita sporočijo v 48-72 urah po izpitu doseženo število točk na izpitu. Kriterij za uspešno opravljen izpit je določen glede na skupino testirancev, saj je formula za izračun spodnje meje sledeča: »povprečni uspeh mednarodnih študentov na izpitu (kriterij določen za vsako leto znova) MINUS 1.5 standardne deviacije skupine, ki je sodelovala na testiranju«. V kolikor udeleženec doseže rezultat, ki je nad določeno spodnjo mejo potrebnih točk je uspešno opravil izpit.

Uporabna vrednost izpita

Uspešno opravljen izpit CCSE se upošteva pri kandidaturi za specializacijo. V okviru neobveznih dokazil lahko pridobi kandidat za specializacijo, ki je uspešno opravil izpit CCSE, 2 točki za kandidaturo za specializacijo. Izpit prav tako omogoča pripravo na ameriški licenčni izpit USMLE.