Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Pomen vnetnih in atrofičnih sprememb v vzorcih igelne biopsije prostate pri oceni indolentnosti karcinoma prostate z Gleason Score 6«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Marko Zupančič, dr. med., v ponedeljek, 22. marca 2021, ob 11. uri v predavalnici 1N26 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, in sicer najkasneje do četrtka, 19. 3. 2021 do 10. ure (število mest je omejeno).

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Obravnava otrok in mladostnikov s celiakijo v izbranih državah Srednje Evrope« oz. »Management of children and adolescents with coeliac disease in selected central European countries«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Petra Rižnik, dr. med., v petek, 5. marca 2021, ob 13. uri preko aplikacije MS Teams

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor, po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 4. 3. 2021 do 10. ure.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Zagotavljanje enakosti v primarni zdravstveni oskrbi v povezavi z organizacijo dela in sistemom financiranja v Sloveniji in primerjava z državami centralne ter vzhodne Evrope«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a mag. Suzana Kert, dr. med., v petek, 26. februarja 2021, ob 15. uri preko aplikacije MS Teams

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor, po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 25. 2. 2021 do 10. ure.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena (NSSI) pri mladostnikih – vpliv genetskih polimorfizmov, travmatiziranosti, impulzivnosti in duševnih motenj«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Teja Bunderla, dr. med., v sredo, 10. februarja 2021, ob 13. uri preko aplikacije MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 5. 2. 2021 do 10. ure.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Primerjava viabilnosti miokarda s stopnjo kolateral pri bolnikih s kronično popolno okluzijo«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Maja Pirnat, dr. med., v petek, 5. februarja 2021, ob 11. uri preko aplikacije MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 2. 2. 2021 do 10. ure.