Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

pošiljamo vam obvestilo glede izvedbe pedagoškega procesa v času med 1. 4. in 11. 4. 2021, ko je predvidena zaustavitev javnega življenja.

1) Skladno z Odlokom Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in VS zavodih bo od 1. 4. do 11. 4. 2021 oz. do preklica ves pedagoški proces, ki je do sedaj potekal v prostorih Medicinske fakultete, prestavljen na izvedbo on-line. Točna navodila vam bodo posredovali izvajalci sami.

2) Z veljavnostjo Odloka tudi ne veljajo izjeme za prehajanje statističnih regij in občin, kar pomeni, da izdana potrdila za namene prisotnosti v prostorih fakultete zaradi pedagoškega procesa ne veljajo več. Prav tako ne veljajo več izjeme za bivanje študentov v študentskih domovih razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev. 

3) Testiranje za COVID na MF oz. v sklopu UM v tem času ne bo potekalo, še vedno pa poteka na uradnih lokacijah množičnega testiranja https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/ .

Referat MF

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom "Vpliv probiotičnih bakterij iz rodu Lactobacillus na izražanje genov SGLT1 in GLUT2 v funkcionalnih celičnih modelih črevesnega epitelija".

Disertacijo bo zagovarjal/-a Maša Primec, dr. vet. med., v četrtek, 8. aprila 2021, ob 12. uri preko aplikacije MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor, in sicer po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 7. 4. 2021 do 10. ure.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Pomen vnetnih in atrofičnih sprememb v vzorcih igelne biopsije prostate pri oceni indolentnosti karcinoma prostate z Gleason Score 6«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Marko Zupančič, dr. med., v ponedeljek, 22. marca 2021, ob 11. uri v predavalnici 1N26 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, in sicer najkasneje do četrtka, 19. 3. 2021 do 10. ure (število mest je omejeno).

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Obravnava otrok in mladostnikov s celiakijo v izbranih državah Srednje Evrope« oz. »Management of children and adolescents with coeliac disease in selected central European countries«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Petra Rižnik, dr. med., v petek, 5. marca 2021, ob 13. uri preko aplikacije MS Teams

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor, po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 4. 3. 2021 do 10. ure.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Zagotavljanje enakosti v primarni zdravstveni oskrbi v povezavi z organizacijo dela in sistemom financiranja v Sloveniji in primerjava z državami centralne ter vzhodne Evrope«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a mag. Suzana Kert, dr. med., v petek, 26. februarja 2021, ob 15. uri preko aplikacije MS Teams

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor, po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 25. 2. 2021 do 10. ure.