Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena (NSSI) pri mladostnikih – vpliv genetskih polimorfizmov, travmatiziranosti, impulzivnosti in duševnih motenj«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Teja Bunderla, dr. med., v sredo, 10. februarja 2021, ob 13. uri preko aplikacije MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 5. 2. 2021 do 10. ure.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Primerjava viabilnosti miokarda s stopnjo kolateral pri bolnikih s kronično popolno okluzijo«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Maja Pirnat, dr. med., v petek, 5. februarja 2021, ob 11. uri preko aplikacije MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 2. 2. 2021 do 10. ure.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakultete objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Razporeditev genotipov človeških papilomavirusov v različnih oblikah kožnih bradavic«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Vesna Breznik, dr. med.,v ponedeljek, 25. januarja 2021, ob 10. uri preko aplikacije MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled je možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 21. 1. 2021.

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Biološki procesi in napovedovanje neodzivnosti na zaviralce dejavnika tumorske nekroze pri Crohnovi bolezni z integracijo genomskih podatkov«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Gregor Jezernik, mag. inž. kem. tehn., v četrtek, 7. januarja 2021, ob 12. uri v aplikaciji MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled je možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Zainteresirana javnost lahko pošlje predhodno prijavo za prisostvovanje na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo orodja MS-Teams) najkasneje do torka, 5. 1. 2021 do 10. ure, na elektronski naslov: irena.gorza@um.si

Spoštovani,

obveščamo vas, da je prišlo pri predmetu »Raziskovanje v klinični praksi« do spremembe izvajalca predavanja, in sicer bo v četrtek, dne 17. 12. 2020 ob 16. uri imel predavanje prof. dr. Iztok Takač, namesto izr. prof. dr. Jovana Miljkovića.

V nadaljevanju (od 18.30 do 21. ure) sledi predavanje prof. dr. Ivana Eržena.

S spoštovanjem,

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Razvoj humanega sferoidnega 3-dimenzionalnega celičnega modela za testiranje učinkovin za zdravljenje raka glave in vratu na principu zaviranja matičnih celic raka«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Larisa Goričan, univ. dipl. biol., v petek, 6. novembra 2020, ob 13.30 uri v aplikaciji MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do zagovora.

Prisotnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo orodja MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, in sicer najkasneje do 4. 11. 2020.