Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da je z dnem 21. 6. 2019 na spletni strani UM objavljen »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/2020«. https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-doktorskega-študija-2019.aspx

Razpis je objavljen tudi v angleški različici.

https://www.um.si/en/Study/about/Pages/CO-FUNDING-OF-DOCTORAL-STUDIES-2019.aspx

Lep pozdrav, Referat MFUM  

 

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Molekularna karakterizacija proti karbapenemom odpornih sevov bakterije Pseudomonas aeruginosa iz kužnin in okolja«

Disertacijo bo zagovarjal mag. Andrej Golle, dr. med., v ponedeljek, 8. julija 2019 ob 10. uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Stopnja endotelijske disfunkcije kot kriterij izbora najprimernejših kandidatov za dokončno obliko zdravljenja z mehansko podporo levega prekata med bolniki s kroničnim srčnim popuščanjem«

Disertacijo bo zagovarjal Gorazd Košir, dr. med., v petek, 5. julija 2019 ob 11. uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Topni receptor ST2 kot prognostični označevalec pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo«

Disertacijo bo zagovarjala mag. Evgenija Homšak, mag. farm., v četrtek, 4. julija 2019 ob 13. uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Vpliv osnovnega obolenja na pripravljenost bolnika na zdravljenje pridružene erektilne disfunkcije«

Disertacijo bo zagovarjal mag. Dejan Bratuš, dr. med., v torek, 2. julija 2019 ob 9. uri

v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v sredo, dne 3. 7. 2019 potekala predstavitev Seminarja I z naslovom »Endotelna disfunkcija: patofiziologija, vrednotenje, biomarkerji«.

Predstavitev bo potekala ob 12.00 uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.