Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo 31. 8. 2023  v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom

Primerjava lastnosti operativno zdravljenih bolnikov z akutnim in kroničnim subduralnim hematomom.

Predstavitev bo ob 7.15 uri na Oddelku za nevrokirurgijo, UKC MB.

Lep pozdrav.

Referat MF UM

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo 30. 8. 2023  v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom

Vloga leptina pri anoreksiji nervozi.

Predstavitev bo ob 13.00 uri v sejni sobi Oddelka za psihiatrijo, UKC MB.

Lep pozdrav.

Referat MF UM

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo 6. 9. 2023  v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom Vpliv dexmedetomidina na trajanje perifernih živčnih blokad za totalno kolensko artoplastiko.

Predstavitev bo ob 9.30 uri v predavalnici 2N2 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Lep pozdrav.

Referat MF UM

Spoštovani študenti,

V okviru Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata Univerze v Mariboru (2 seja, dne 21. 6. 2023) je bila predstavljena tematika »Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo na UM«. Sled temu smo s strani ORUD prejeli povabilo k sodelovanju pri:

  1. Podaji predlogov opredelitev/identifikaciji/dopolnitvi obstoječega nabora oblik vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo (str. 5 priložene predstavitve).
  2. Podaji predlogov tem, izvajalcev, terminov izvedbe… delavnic, predavanj, okroglih miz, prenosov znanj, izkušenj, dobrih praks… za visokošolske učitelje in sodelavce in/ali študente v povezavi s področjem vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo (str. 8 priložene predstavitve).

Morebitne predloge v okviru zgoraj navedenih točk 1 in 2 prosim pošljite na zdenka.persin@um.si do 1. 9. 2023.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Lep pozdrav,

Projektna pisarna MF

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo 16. 8. 2023  v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom Biomarkerji pri presejalnih testih za pljučni tumor.

Predstavitev bo ob 15.00 uri v seminarski sobi Oddelka za nefrologijo, UKC MB.

Lep pozdrav.

Referat MF UM