This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Vprašanje 1: Koliko točk bom potreboval pri vpisu?

Odgovor 1: Točke za vpis v določenem študijskem letu se izračunajo po teh kriterijih: Pogoji za vpis (um.si). Višina točk je tako odvisna od naknadnega uspeha prijavljenih kandidatov v letu vpisa (uspeh v 3. in 4. letniku, uspeh pri maturi ter pri posameznih predmetih mature) in se spreminja iz leta v leto. Število točk, potrebnih za vpis v prejšnja študijska leta, si lahko ogledate na tej povezavi: Podatki (um.si).

Vprašanje 2: Sem tujec. Kje in kdaj lahko pridobim potrdilo o znanju slovenščine za vpis na Medicinsko fakulteto (MF UM)?

Odgovor 2: Potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na nivoju C2 lahko pridobite na Filozofski fakulteti v Mariboru in v Ljubljani, ali v javnih izobraževalnih ustanovah v tujini, v katerih je stopnja znanja slovenskega jezika navedena v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom (SEJO).

Termini in pogoji so za Filozofsko fakulteto v Maribour objavljeni na Izpit iz slovenskega jezika C2 | Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (um.si), za Filozosko fakulteto v Ljubljani pa na Centre for Slovene (centerslo.net).

Kot izpolnjevanje tega vpisnega pogoja se upošteva tudi opravljen predmet Slovenskega jezika na maturi ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval.

Vprašanje 3: Bom med študijem pridobil/a tudi znanja o raziskovalnem delu na področju medicine?

Odgovor 3: Program Splošne medicine je zasnovan tako, da že od 1. letnika naprej spremjate tudi vsebine iz področja raziskovalnega dela na področju medicine in medicinske statistike.

Vprašanje 4: Imam že opravljene določene vsebine iz prejšnjega študija ali neformalnega izobraževanja, ki so podobne vsebinah pri nekaterih predmetih. Se mi lahko te vsebine priznajo?

Odgovor 4: Priznavanje predhodno opravljenih vsebin in spretnosti poteka z oddajo vloge na Komisijo za študijske zadeve, po postopku na Vprašanja in odgovori o študiju (um.si), kjer komisija na podlagi presoje nosilcev dotičnih predmetov odloči v kolikor se opravljene vsebine priznajo in v kakšni meri.

Vprašanje 5: Vpisan sem že na študijski program X – se moram pred vpisom na MF UM iz tega programa izpisati

Odgovor 5: V kolikor boste sprejeti na naš študijski program, morate biti iz prejšnjega študijskega programa izpisani – to je potrebno opraviti pred samim vpisom na našo fakulteto (ni pa potrebno že ob prijavi). Na dva študija hkrati je lahko študent vpisan samo pod izjemnimi pogoji za vzporedni vpis na fakulteto, v kolikor ima fakulteta za to razpisana posebna vpisna mesta (na MF UM v 2012/22 ni razpisanih mest za vzporedni študij).

Vprašanje 6: Ali se lahko vpišem program Splošne medicine kot izredni študent?

Odgovor 6: Na MF UM zaenkrat ponujamo samo študij v redni obliki. Izredni študij ni mogoč.

Vprašanje 7: Kje lahko nadaljuejm študij po diplomi?

Odgovor 7: Študij lahko nadaljujete na študijskih programih 3. stopnje (doktorat znanosti)  - na MF UM ponujamo  študisjki program Biomedicinska tehnologija.